Kontingent

Yrkesaktive

Yrkesaktive medlemmer betaler 1,45 prosent av brutto lønn i kontingent til Fagforbundet. FTTF har vedtatt en lokal tilleggskontingent på 0,3%. Det vil si at du som medlem i FTTF betaler 1,75% av brutto lønn i kontingent.  Premie til LOfavør Kollektivhjem, Fagforbundets stødnadskasse og OUO-fondet (utdanningsstipend) kommer i tillegg. Deler av kontingenten kan du trekke fra på skatten.

Beløpsgrensen for kontingent pr mnd inkludert forsikringer er i 2014 kr 723,-.

Skoleelever, lærlinger og studenter
Er du skoleelev under 20 år og går på videregående skole eller på folkehøgskole er medlemskapet gratis. Lærlinger har også gratis medlemskap. Hvis du som lærling ønsker LOfavørs forsikringer, blir prisen 250 kroner i halvåret (du krysser av for hva du ønsker på innmeldingsblanketten).

For studenter over 20 år koster medlemskapet 250 kroner i halvåret. Ditt innbo- og løsøre er da forsikret. For å bli studentmedlem må du ha studier som hovedbeskjeftigelse og ikke ha arbeidsinntekt som overstiger Lånekassas grense for stipend. Tjener du mer, blir du ordinært medlem i Fagforbundet.

Du kan lese mer om LOfavør Kollektivhjem her. Ønsker du å vite mer om de andre gunstige tilbudene med LOfavør se generell brosjyre.

Uføre- og alderspensjonister
Uføre- og alderspensjonister betaler en kontingent på 441 kroner (i 2014) som gjelder for hele året. Da inngår innbo- og løsøreforsikringen og Fagforbundets stønadskasse i den kontingenten. Du blir også meldt inn i Norsk Pensjonistforbund sentralt, og får dermed bladet deres, Pensjonisten.

Det året medlemmet fyller 76 år er medlemmet fritatt for kontingenten, men beholder alle rettighetene sine i Fagforbundet.