Ingen enighet i lønnsoppgjøret ved Operaen i Kristiansund

Ved lønnsoppgjøret ved OiK klarte de lokale partene ikke å komme til enighet. Forhandlingene går dermed videre med bistand fra sentrale parter.

Uenigheten er knyttet til den økonomiske rammen for oppgjøret.