Informasjon vedrørende koronaviruset

Fra 10. mars anbefaler Folkehelseinstituttet avlysning eller utsettelse av innendørsarrangementer med mer enn 500 deltakere. Ved arrangementer med flere enn 100 deltakere anbefales risikovurdering før gjennomføring. Det er trist at situasjonen medfører ulemper for publikum og våre medlemmers arbeidssituasjon, men det er bra at vår sektor tar ansvar for å begrense smittespredning.

Vi har i dag sendt ut informasjon til alle tillitsvalgte vedrørende koronaviruset og hvilken påvirkning det har på våre arbeidsplasser. Mange scener avlyser eller utsetter nå forestillinger, turnéer og andre arrangementer. Vi er i tett kontakt med tillitsvalgte på berørte virksomheter og får også henvendelser direkte fra medlemmer som ikke har lokalt tillitsvalgtapparat.

Vi vet mange er bekymret for at det kan bli aktuelt med inngripende tiltak som f.eks. permitteringer. Vi jobber gjennom tillitsvalgte for å begrense eventuelle negative konsekvenser for arbeidstakerne i størst mulig grad.

Dette er en utfordrende situasjon for alle. Ved spørsmål ber vi dere ta kontakt med nærmeste tillitsvalgt eller oss på kontoret.

Fagforbundet Teater og Scene oppfordrer alle til å følge FHIs anbefalinger.