Enighet i mellomoppgjøret ved Oslo Konserthus

25. april ble partene enige om et lønnstillegg på kr 17 875,- pr årsverk for faste stillinger.

Verter, arrangementsverter og billettselgere på timebasis får et lønnstillegg på kr 3,- pr time.