Besøk fra Teaterförbundet

Teaterförbundet.se
Teaterförbundet for scen och film
Besøk fra Teaterförbundet i Sverige
FTTF avholdt styremøte 8/5-2013. I den forbindelse fikk vi besøk av Thomas Nording, leder for teknikeravdelingen i Teaterförbundet.
Teaterförbundet organisererer alle yrker innen teatret, også skuespillerne. De har med sin organisering og sine  8000 medlemmer en
annen arbeidsform enn de teaterrelaterte fagforeningene i Norge.
Rammen rundt møtet var uformell, siden utgangspunktet var å kunne bli kjent og etablere en kontakt mellom organiserte teknikere i Norge og Sverige.
Thomas informerte om Teaterförbundets oppbygging og avtaleverk. Vi kom selvsagt ikke utenom den politiske situasjonen i Sverige. Den har, som i Norge, mye
å si i forhold til satsing på kulturfeltet. Det er utfordringer i forhold til rammebetingelsene også i Sverige. Bevilgingene og inntjeningen dekker den daglige driften av
teatrene, utfordringen er avsetting av midler til vedlikehold og investeringer. Dette er et kjent scenarie også i Norge.
FTTF hadde en informativ og hyggelig dag med vår svenske kollega, og ser frem til ytterligere utveksling i fremtiden.