Lands-samling – 2011

Landssamlinga 2011

Den årlige landssamlinga for tillitsvalgte fra de teatertekniske fagforeningene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, ble i år avholdt i Kristiansand 6. og 7. desember. Anledningen var den forstående åpningen av Sørlandets nye kulturslott, Kilden. De fleste teatre i landet var representert, 25 tillitsvalgte i alt, inkludert tre fra Agder Teater som er en egen divisjon i Kilden.

 

På samlinga ble det i tillegg til oppsummeringer fra landets scener, diskutert temaer som drøftingsretten, overtidsproblematikk, samarbeidsproduksjoner, seniorpolitikk, Faggruppen 1 og kursing i avtaler og lov. I tillegg var selvsagt også hovedoppgjøret 2012 på agendaen. Det ble også referert fra det pågående arbeidet med kompetanseprosjektet Scomp, samt Cubaprosjektet som rett før samlinga gjennomførte en ny workshop i lysteknikk og design for teknikere ved cubanske teatre i Havanna.

Samlingen hadde også besøk av Gunnar Thon Lossius som er stabs- og økonomidirektør ved Kilden. Lossius snakket om utfordringer man møter når flere selvstendige kulturinstitusjoner skal samordnes, og den nye arbeidssituasjonen for våre medlemmer ved som nå skal betjene Kristiansand Symfoniorkester, Opera Sør og Kulturhusseksjonen i tillegg til Agder Teater. Etter møtet fikk de tillitsvalgte en grundig omvisning i Kilden.