Det er nå det gjelder. Bruk stemmeretten!

valgutstyr, valg, stemmesedler, stemme, norsk form, oslo rådhus
Bruk stemmeretten din nå til valget!

11. september er siste frist for forhåndstemming. 14. september er valgdagen, da kan du bare stemme i egen kommune. Oslo har åpne valglokaler også den 13. september.

Ingen grunn til å vente! Valget i år er så viktig at hver stemme teller, er du usikker på om du får stemt på selve valgdagen stemmer du I DAG! Du trenger ikke å ha med valgkortet, alt du trenger er gyldig legitimasjon.

Film og teaterteknisk forening anbefaler sine medlemmer å stemme med hjerte og hjerne samtidig. Velg fritt blant de rødgrønne partiene, men stem!

Stem for en kommunepolitikk som er vennlig mot menneskene som bor der. Gode velferdsordninger og raus kulturpolitikk gir de beste boforholdene.

Godt valg!

Valg 2013

kulturkampen.no
kulturkampen.no

Et livskraftig kulturliv, med gode kulturtilbud for alle, er nødvendig for å skape et inkluderende samfunn basert på likeverd og demokrati.

Kunst og kultur er grunnleggende goder som skal tilfalle alle i samfunnet. Kulturløftet til den rødgrønne regjeringen har gitt en historisk kultursatsning, med en dobling av kulturbudsjettene.

Kun de rødgrønne partiene har lovet 1 prosent av statsbudsjettet til kultur. Med de rødgrønne partiene vil kulturbudsjettet vokse i takt med statsbudsjettet.

Aldri har skillelinjene i kultur-politikken vært klarere enn ved årets Stortingsvalg. En borgerlig regjering med et sterkt Frp, vil kunne stoppe kulturløftet.

Vi støtter et fortsatt kulturløft i neste stortingsperiode, til beste for publikum, barn og unge, det frivillige kulturlivet, kulturarbeidere og den profesjonelle kunsten.

«Å styrke kulturen er å styrke landet»
fra Kultur-brevet 1945

FTTF oppfordrer sine medlemmer til å signere Kulturkampens opprop.

Les mere og signer oppropet på http://kulturkampen.no/