Vellykket akevisitt 4. oktober

loiten
Fint vær og fine folk på tur til Løiten Brænderi

 

 

img_3164
Disse fine medlemmene fikk gullmerke for 40 års medlemskap i LO. Fra venstre: Steinar Skaaden, Else Jacobsen Skogheim, Anne Marie Opsahl og Lise Fjeld.

img_3135img_3137

img_3139 img_3136     img_3145    img_3149

4. oktober inviterte FTTF på jubileumstur for pensjonister og jubilanter. Her et utvalg bilder fra turen, som var svært vellykket. De små bildene viser Gotmar Rustad som hadde publikum i sin hule hånd under vandreforestillingen «En akevisitt», Norges mest spilte teaterforestilling.

Vi trenger aktive pensjonister

Kjære alle pensjonistmedlemmer i FTTF.

Øivind Svarstad, vår høyst oppegående og aktive pensjonisttillitsvalgte ønsker seg flere aktive pensjonistmedlemmer. FTTF har ressurser til å lage arrangementer, turer og samlinger, men vi behøver engasjerte seniorer som vil arrangere og delta på dette.

FTTF ønsker også engasjerte seniormedlemmer som vil delta når vi mobiliserer ved valgkamp, sympatiaksjoner og andre politiske arrangementer.

Om dette høres interessant ut kan du ta direkte kontakt med Øivind på telefon 48 26 11 01 eller mail oivindsvarstad(a)yahoo.no

Pensjonsutvalgets arbeid

Pensjonsutvalget som ble nedfelt i protokoll ved årets tariffoppgjør har startet arbeidet med å levere en utredning som skal ligge til grunn for forhandlingene ved lønnsoppgjøret i 2015

Våre medlemmer skal sikres en forutsigbar og god pensjonsordning også i fremtiden. Vår intensjon er å utrede dagens pensjonsordning, ikke nødvendigvis å endre den. Lovverket rundt pensjon er i hurtig endring, det er slik sett et godt tidspunkt å ha en gjennomgang av dagens ordning.

Partene har i fellesskap valgt en ekstern rådgiver som bistår med utregning, kalkyler og balansert kunnskap om feltet. Flere leverandører var inne og presenterte seg, men valget falt på Gabler. Les mer om de her http://gabler.no/  Første møte i utvalget var 25.august, og var det første i en rekke på 6 møter frem til nyttår. Disse møtene er fellesmøter hvor Fagforbundet, NSF, NoDa, NTL, MFO og Norsk Lektorlag stiller med representanter fra arbeidstakersiden. Det vil i perioden gjøres mye arbeid gruppevis mellom utvalgsmøtene.

Fagforbundets representanter i utvalget er pensjonsekspert Steinar Fuglevaag, fellestillitsvalgt Bjørn Moe og FTTF-leder Henriette Jevnaker.