Status i pensjonsoppgjøret før sommerferien

Forrige møte mellom partene var 1. juni. Vi gikk igjen fra hverandre uten resultat.

Status er fortsatt at vi ikke blir enige om modellvalget. Arbeidsgiver insisterer på innskuddspensjon, vi ønsker hybrid. På tirsdagens årsmøteseminar i NTO ble det igjen presisert at arbeidsgiver ikke vil forhandle på hybridmodellen. På vår side venter vi fortsatt på en grundig forklaring på hvorfor hybriden ikke oppfyller arbeidsgivers behov.

Slik saken står vil ikke lønnsoppgjøret for 2015 bli utbetalt før pensjonsutfordringen er løst. Det kan spekuleres i at arbeidsgiversiden slik forsøker å få våre medlemmer til å øve press på på fagforeningen for en raskere, men dårligere løsning. Vi ber derfor om tålmodighet fra våre medlemmer. Lønnstillegget er ikke tapt, men det vil ta lengre tid før det blir utbetalt. Arbeidsgiversiden har varslet medieutspill fremover hvor hybridmodellens kvaliteter skal plukkes fra hverandre. Siden det har vært et uttalt ønske fra arbeidstakersiden å få en tydelig tilbakemelding på hva som ikke er spiselig i hybriden ser vi frem til dette.

Fagforeningene står trygt samlet, og vi vil takke MFO, NTL, SAN, Skuespillerforbundet og NoDa for godt samarbeid.

FTTF ønsker alle en riktig god og velfortjent sommerferie. Kontoret holder stengt, men mail blir lest på fttf@fttf.no.

Lønnsoppgjøret 2015 i DNO&B og NTO.

Stable med mynter
Lønnsoppgjøret 2015 er i gang hos Den Norske Opera & Ballett.

Vi starter lønnsforhandlingene i mellomoppgjøret denne uken. Mandag 20. hos Den Norske Opera & Ballett og tirsdag 21. i NTO/teaterfeltet. Pensjon kommer til å være årets viktigste sak, og vi har konfliktrett på pensjonsspørsmålet. I A-delen la LO Stat frem krav om at pensjon skal forhandles sentralt, som en kollektiv ordning i hele teater/opera/orkesterfeltet. Vi stiller oss bak dette.

Vi skal selvsagt også forhandle lønn, som i et vanlig mellomoppgjør. Som utgangspunkt har vi frontfagets ramme på 2,7%.

 

Drammen Scener og Oslo Konserthus forhandler lokalt i første omgang. De vil ikke være en del av pensjonsreformen.

 

Her finner dere nyttig informasjon om oppgjøret og pensjonsspørsmålet spesielt:

http://www.fagbladet.no/forsiden/hybridpensjonen_kommer_for_fullt_335853.html

http://www.klassekampen.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150320/ARTICLE/150329998&template=printart

http://www.lostat.no/forsiden/enighet-mellom-lo-stat-og-spekter-article1606-6.html

http://www.lostat.no/getfile.php/Filer/Tariff%202015/Protokollen_A_delen_2015.pdf

http://www.fagforbundet.no/tariff/?article_id=129792