Enighet i lønnsoppgjøret ved Dansens Hus

Det er forhandlet frem et generelt lønnstillegg på kr 16 436,- som legges på lønnstrinnet.

Partene er enige om å gjøre et arbeid knyttet til lokal lønnspolitikk, herunder vurdering av lønnsrammer og lønnsstige. Arbeidet skal være ferdig 1. februar 2020 og vil danne grunnlag for hovedoppgjøret i 2020.

Fase 3 i forhandlingene i Teateroverenskomsten

Partene møttes til forhandlinger i Spekter i dag 25. april.
FTS` forhandlingsleder i Teateroverenskomsten Nora Hagen overleverte krav på vegne av våre medlemmer i teatrene.

Det ble gjennom dagen klart at partene ikke ville komme til enighet, og oppgjøret går derfor videre til sentrale forhandlinger, såkalt fase 3.

Dato for videre forhandlinger er ikke fastsatt.

Lønnsoppgjør 2019

Lønnsoppgjøret er i gang! I frontfaget ble LO og NHO etter mekling enige om en lønnsvekst på 3,2%. Les mer om dette her

I Spekter, der våre arbeidsgivere i stor grad er organisert er det beregnet et overheng på 0,8%. Hva overheng er kan du lese her 

Før vi har oppstart av lokale forhandliger (B-del) forhandles A-delen av sentrale parter. Her legges bl.a. frister for å be om bistand i forhandlingene. Disse forhandlingene ble avholdt 2. april. protokollen finner du her

Fagforbundet Teater og Scene forhandler tariffavtaler ved:

Den Norske Opera & Ballett: Forhandlingsstart 5. april

Teateroverenskomsten: Forhandlingsstart 25. april

Operaen I Kristiansund: Forhandlingsstart 10. mai

Drammen Scener: Forhandlingsstart ikke avklart

Dansens Hus: Forhandlingsstart 2. mai

Oslo Konserthus: Forhandlingsstart ikke avklart

Forsvar ytringsfriheten!

Lørdag 23.mars arrangerer Fagforbundet Teater og Scene i samarbeid med flere kunstner- og arbeidstakerorganisasjoner markeringer til forsvar for den kunstneriske ytringsfriheten i flere byer! Les mer om arrangementene her:

Oslo – Eidsvolls plass kl. 11.00 

Bergen – Torgallmenningen kl. 11.00

Trondheim – Øverst i Nordre gate kl. 11.00

Kristiansand – Foran Rådhuset kl. 11.00

Bakgrunnen for arrangementene er at vi ser med bekymring på flere utspill fra politisk hold som kan bidra til å begrense den kunstneriske ytringsfriheten i Norge. All kunst er fri og grunnleggende for demokratiet. Vi kjemper mot enhver form for knebling av ytringsfriheten — enten denne skjer i Norge eller utenfor landets grenser.

Når landets statsminister uttaler at kunstnerne bak forestillingen «Ways of seeing» har et ansvar for tryggheten til politikere er dette et alvorlig forsøk på å begrense den kunstneriske ytringsfriheten. Når Frp i Oslo har ønsket å stoppe det kommunale tilskuddet til teatret med bakgrunn i den samme forestillingen, er dette represalier begrunnet i ytringens innhold.
Begivenhetene i kjølvannet av forestillingen «Ways of Seeing», viser at ytringsfriheten må forsvares kontinuerlig.

Vi slår ring om kunstnerne som er under angrep for å ha utøvd sin ytringsfrihet og krever at statsministeren beklager sine uttalelser.

Årsmøte 2019

Dagsorden:

28. januar 2018 kl 11 – 18

  1. Konstituering
  2. Beretning
  3. Regnskap 2018
  4. Handlingsplan 2019
  5. Innkomne forslag
  6. Budsjett 2019
  7. Valg

Årsmøtemiddag avholdes 28.januar ca kl 18.00

Årsmøtet avholdes som representantskap, men er åpent for alle medlemmer.

Meld deg på her: Fyll ut skjemaet