Østkanten Bluesklubb

Vi fikk et så godt tilbud at jeg var nødt til å slå til. Jeg har meldt foreninga kollektivt inn i Østkanten blues-klubb. De har masse bra konserter spesielt på puben ”herr Nilsen”. Alle medlemmer i Fttf kommer inn til medlemspris på deres arrangementer. I følge min kontaktmann holder det å si fra i døra.

Les mere på bluesklubbens hjemmeside.

Manifest

Årsmøtet videreførte støtten til Manifest Analyse, med et støtte abonnement. Så kontoret får en bunke av alle deres pamfletter om forskjellige aktuelle temaer. De to siste er om sjukelønn og uføretrygd. Disse og framtidige pamfletter blir videreformidla fra meg til alle som er interessert. Send meg bare navn og adresse.

Manifest har også en bra nettside hvor du kan tilmelde deg deres ukentlige nyhetsbrev – Anbefales.