Forsvar arbeidsmiljøloven. Politisk streik 23. september 2014

Politisk streik 2014Regjeringen ønsker en såkalt oppmyking av arbeidsmiljøloven.

-De ønsker adgang til flere midlertidige ansettelser og økt innleie av arbeidskraft.

-De ønsker økt adgang til lengre arbeidsdager og mer daglig og ukentlig overtid.

-De ønsker å fjerne fagforeningenes søksmålsrett ved ulovlig innleie og vil svekke likebehandling mellom faste ansatte og innleid arbeidskraft.

-De ønsker flere søndagsåpne butikker.

– De ønsker å øke pensjonsalderen.

FTTF vedtok på styremøtet 9. september at vi støtter og tar ut våre medlemmer i den politiske streiken mot forverring av arbeidsmiljøloven.

I Oslo oppfordrer vi alle til å møte opp på den politiske markeringen på Youngstorget mellom kl 14-15 tirsdag 23. september 2014.

For alle medlemmer i resten av landet oppfordrer vi dere til å delta på lokale markeringer denne dagen.

Les mer om plattformen for streiken her: http://www.lo-oslo.no/forsvaraml/plattform/

Vel møtt alle sammen!

Forsvar Arbeidsmiljøloven

Kriserammede europeere trekker nordover for å finne jobb.

Innleiefirmaer dominerer stadig fle re bransjer.

Helsesektoren skriker etter arbeidskraft. Arbeidslivet er i endring.

Bør det endre Arbeidsmiljøloven?

Arbeidsmiljøloven har blitt et hett stridstema.

Er dagens lovverk kun løsninger på gårsdagens problemer, eller er loven viktigere enn noen gang?

Bestill et GRATIS eksemplar.

Arbeidsmijølovproblem

Er arbeidsmiljøloven problemet?

I kjølvannet av Adeccoavsløringene har noen næringslivsaviser nærmest drevet en kampanjejournalistikk og prøvd å vri problemet dit hen at det er arbeidsmiljøloven som er problemet. Og enkeltpersoner i høyrepartiene har hengt seg på i et forsøk på å få oss til å tro at vanlige arbeidsfolks «frihet» er alvorlig truet på grunn av arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Arbeidsmiljøloven er faktisk ganske fleksibel og det er fullt mulig å ha «fleksible» og «alternative» arbeidstidsordninger innafor arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm griper fatt i denne problematikken i et innlegg i Dagens Næringsliv, 25.03.2011.

Dette innlegget er verd å lese og du finner det her.