Tariffavtaler

Hovedavtalen i Spekter

Hovedavtalen i Spekter skal, sammen med reglene i arbeidstvistloven, danne grunnlaget og gi regler for forhandlinger om opprettelse av overenskomster og andre tariffavtaler. Den inneholder dessuten bestemmelser om forholdet mellom partene og tillitsvalgtes rettigheter og plikter, og danner grunnlaget for samarbeidet i den enkelte virksomhet.

Spekter A-del 2019
FTS har medlemmer i en rekke tariffområder, her finner du lenker til de avtalene som forhandles lokalt:
Teateroverenskomsten
Den Norske Opera & Ballett

Oslo Konserthus

Dansens Hus
Operaen i Kristiansund
Drammen Scener