Forsvar ytringsfriheten!

Lørdag 23.mars arrangerer Fagforbundet Teater og Scene i samarbeid med flere kunstner- og arbeidstakerorganisasjoner markeringer til forsvar for den kunstneriske ytringsfriheten i flere byer! Les mer om arrangementene her:

Oslo – Eidsvolls plass kl. 11.00 

Bergen – Torgallmenningen kl. 11.00

Trondheim – Øverst i Nordre gate kl. 11.00

Kristiansand – Foran Rådhuset kl. 11.00

Bakgrunnen for arrangementene er at vi ser med bekymring på flere utspill fra politisk hold som kan bidra til å begrense den kunstneriske ytringsfriheten i Norge. All kunst er fri og grunnleggende for demokratiet. Vi kjemper mot enhver form for knebling av ytringsfriheten — enten denne skjer i Norge eller utenfor landets grenser.

Når landets statsminister uttaler at kunstnerne bak forestillingen «Ways of seeing» har et ansvar for tryggheten til politikere er dette et alvorlig forsøk på å begrense den kunstneriske ytringsfriheten. Når Frp i Oslo har ønsket å stoppe det kommunale tilskuddet til teatret med bakgrunn i den samme forestillingen, er dette represalier begrunnet i ytringens innhold.
Begivenhetene i kjølvannet av forestillingen «Ways of Seeing», viser at ytringsfriheten må forsvares kontinuerlig.

Vi slår ring om kunstnerne som er under angrep for å ha utøvd sin ytringsfrihet og krever at statsministeren beklager sine uttalelser.