Uravstemning Teateroverenskomsten og Operaoverenskomsten

Det er i dag sendt ut SMS til alle medlemmer med korrekt registrert mobilnummer i medlemsregisteret. Det er mulighet for å stemme både via SMS og på nett.

FTTF anbefaler alle medlemmer å stemme ja til resultatet.