Status mellomoppgjøret DNO&B og NTO

Oppdatering 18/5:

Forhandlingene står helt stille. Videre møter mellom forhandlingspartene er ikke avtalt.

Flere medier varsler mekling og mulig streik i området vårt. For at det skal bli streik må forhandlingene brytes fra arbeidstakersiden og vi må ha gått runden om riksmekleren.

Status er at forhandlingene pågår selv om videre prosess ikke er avklart. Vi er derfor ikke på vei inn i mekling eller noen streikesituasjon slik saken står.

Siste oppdatering: http://frifagbevegelse.no/spekter/blir_det_enighet_om_pensjon_for_ansatte_i_teater_og_orkester_340286.html

Les mer om hvorfor hybridpensjon er så viktig for oss her: http://www.lostat.no/forsiden/krever-hybridpensjon-for-kulturarbeidere-article1626-6.html

Lær mer om hybridpensjon her: https://www.youtube.com/watch?v=freNZ42kKrY