Status i pensjonsoppgjøret før sommerferien

Forrige møte mellom partene var 1. juni. Vi gikk igjen fra hverandre uten resultat.

Status er fortsatt at vi ikke blir enige om modellvalget. Arbeidsgiver insisterer på innskuddspensjon, vi ønsker hybrid. På tirsdagens årsmøteseminar i NTO ble det igjen presisert at arbeidsgiver ikke vil forhandle på hybridmodellen. På vår side venter vi fortsatt på en grundig forklaring på hvorfor hybriden ikke oppfyller arbeidsgivers behov.

Slik saken står vil ikke lønnsoppgjøret for 2015 bli utbetalt før pensjonsutfordringen er løst. Det kan spekuleres i at arbeidsgiversiden slik forsøker å få våre medlemmer til å øve press på på fagforeningen for en raskere, men dårligere løsning. Vi ber derfor om tålmodighet fra våre medlemmer. Lønnstillegget er ikke tapt, men det vil ta lengre tid før det blir utbetalt. Arbeidsgiversiden har varslet medieutspill fremover hvor hybridmodellens kvaliteter skal plukkes fra hverandre. Siden det har vært et uttalt ønske fra arbeidstakersiden å få en tydelig tilbakemelding på hva som ikke er spiselig i hybriden ser vi frem til dette.

Fagforeningene står trygt samlet, og vi vil takke MFO, NTL, SAN, Skuespillerforbundet og NoDa for godt samarbeid.

FTTF ønsker alle en riktig god og velfortjent sommerferie. Kontoret holder stengt, men mail blir lest på fttf@fttf.no.