Resultat mellomoppgjøret Drammen scener AS

I lønnsoppgjøret for Drammen Scener AS kom partene til enighet i lokale forhandlinger.

Resultatet er et generelt tillegg på kr 16 000,- pr årsverk som legges på lønnstrinnet.