Pensjonsutvalgets arbeid

Pensjonsutvalget som ble nedfelt i protokoll ved årets tariffoppgjør har startet arbeidet med å levere en utredning som skal ligge til grunn for forhandlingene ved lønnsoppgjøret i 2015

Våre medlemmer skal sikres en forutsigbar og god pensjonsordning også i fremtiden. Vår intensjon er å utrede dagens pensjonsordning, ikke nødvendigvis å endre den. Lovverket rundt pensjon er i hurtig endring, det er slik sett et godt tidspunkt å ha en gjennomgang av dagens ordning.

Partene har i fellesskap valgt en ekstern rådgiver som bistår med utregning, kalkyler og balansert kunnskap om feltet. Flere leverandører var inne og presenterte seg, men valget falt på Gabler. Les mer om de her http://gabler.no/  Første møte i utvalget var 25.august, og var det første i en rekke på 6 møter frem til nyttår. Disse møtene er fellesmøter hvor Fagforbundet, NSF, NoDa, NTL, MFO og Norsk Lektorlag stiller med representanter fra arbeidstakersiden. Det vil i perioden gjøres mye arbeid gruppevis mellom utvalgsmøtene.

Fagforbundets representanter i utvalget er pensjonsekspert Steinar Fuglevaag, fellestillitsvalgt Bjørn Moe og FTTF-leder Henriette Jevnaker.