Mellomoppgjøret ferdig i Spekters område 1

Mellomoppgjøret er ferdig forhandlet for Fagforbundet/FTTF i teatrene og Den Norske Opera & Ballett.

I teatrene får alle en lønnstillegg på kr 11 600,-.

Det er i tillegg avtalt et partsarbeid der vi skal rydde i lønnsmasse og lønnssystemer.

I DNO&B får alle et lønnstillegg på kr 10 800,-.

Det er i tillegg avtalt flere partsarbeid. Vi skal gjennomgå lønnsplasseringer for grupper som har fått endringer i sitt arbeids- og ansvarsområde. Videre skal vi rydde i lokal lønnsmasse.

Drammen Scener startet forhandlinger 24/4 og skal møtes igjen 26/4.

Se protokoller her:

Protokoll Fagforbundet

DNO-265473-v1-Mellomoppgjøret 2017 – protokoll Fagforbundet

Årsmøtet 2017 blir avholdt 26. januar kl 14.00

Møtet avholdes i fagforeningens lokaler i Hausmannsgate 6, 8 etg.

Frist for innsending av forslag er 26. desember 2016. Forslag merkes med «årsmøte 2017» og sendes fttf(a)fttf.no eller FTTF, Hausmannsgate 6, 0186 Oslo.

Dagsorden blir offentliggjort nærmere, og sakspapirer blir som vanlig sendt pr post.

Det skal i år velges nestleder, pensjonisttillitsvalgt, kasserer samt to styremedlemmer. Dersom du ønsker å stille selv, eller har forslag til kandidater sendes dette valgkomitèen ved Finn Kirkeby : finn.kirkeby(a)detnorsketeatret.no.

 

Vellykket akevisitt 4. oktober

loiten
Fint vær og fine folk på tur til Løiten Brænderi

 

 

img_3164
Disse fine medlemmene fikk gullmerke for 40 års medlemskap i LO. Fra venstre: Steinar Skaaden, Else Jacobsen Skogheim, Anne Marie Opsahl og Lise Fjeld.

img_3135img_3137

img_3139 img_3136     img_3145    img_3149

4. oktober inviterte FTTF på jubileumstur for pensjonister og jubilanter. Her et utvalg bilder fra turen, som var svært vellykket. De små bildene viser Gotmar Rustad som hadde publikum i sin hule hånd under vandreforestillingen «En akevisitt», Norges mest spilte teaterforestilling.

Løsning for Drammen Scener

Drammen Scener – enige om arbeidstidsordning

Kulturarbeiderne fikk god uttelling på lønnsramma med 2,4 prosent tillegg, som i frontfaget. Det gir et generelt tillegg på 10.525 per årsverk, med virkning fra 1. april 2016. Deltidsansatte får et forholdsmessig tillegg.

Prøveordning på arbeidstid

Fagforbundet har fremforhandlet en prøveordning på arbeidstid som skal gjelde ut tariffperioden. Den skal evalueres innen 1. februar 2018. Ved uenighet bortfaller ordningen når avtaleperioden er over.

Et løft for Union Scene

Etter fusjonen mellom Drammen Teater og Union Scene i 2011 har ikke overenskomsten omfattet ansatte ved Union Scene, som har hatt vesentlig dårligere ordninger. Årets tariffoppgjør gir medarbeiderne på de to arbeidsstedene samme avtalevilkår.  Det er viktig for Fagforbundet, og det betyr et skikkelig løft for de ansatte ved Union Scene.

Oppjustert ulempetillegg

Ulempetillegget fikk i år en oppjustering, men partene er enige om at kompensasjon for ulempe/fleksibel arbeidstid vurderes i mellomoppgjøret i 2017.

Se resultatet her: Drammen Scener 2016

Informasjon vedrørende streik Drammen Scener

Dersom LO Stat og Spekter ikke kommer til enighet i meklingen innen fristen, som er i natt 16/9 kl 24.00,  vil våre medlemmer ved Drammen Scener bli tatt ut i streik.

Ved streik blir det avholdt informasjonsmøte om streikegrunnlag i morgen, lørdag. Tid og sted er sendt ut til berørte medlemmer på SMS.

Nærmere informasjon kommer umiddelbart når resultatet for meklingen er kjent.