Høstens arrangementskalender pr 8/9

18.-19. september grunnleggende tillitsvalgtskolering fase 1

20. september Tariffkurs. Fordypning i tariffavtalene.

29. september Forhandlingsutvalg Teateroverenskomsten

30.-31. oktober Tariffrepresentantskap FTTF

  1. november Turnéforum

Påmelding til kurs på mail: henriette(a)fttf.no

Innspill til tariffrepresentantskap og forhandlinger gjøres via din lokale tillitsvalgt.

 

Bruk stemmeretten!

Vi stemmer for et rikt kulturliv!

  • Vi vil ha trygge arbeidsplasser
  • Vi støtter partier som vil styrke den kulturelle grunnmuren gjennom et offentlig støttet kulturliv
  • Vi trenger et nytt kulturløft og en aktiv offentlig kulturpolitikk
  • Vi mener at 1 % av statsbudsjettet skal gå til kultur
  • Vi ønsker velferd for alle, ikke skattekutt for de få
  • Vi støtter partier som arbeider for et nytt samisk nasjonalteater
  • Vi stemmer for et rikere kulturliv

Vi stemmer for en forutsigbar økonomi for kulturfeltet

Stem for en ny regjering du også!

Valg_2017-A5

Enighet i mellomoppgjøret på Oslo Konserthus og Drammen Scener

Ved Oslo Konserthus ble resultatet et tillegg på kr 12 265,- pr år til alle medlemmer. For timeansatte gis et kronetillegg på kr 3,- pr time.

På Drammen Scener er det enighet om et generelt tillegg på kr 11 174,- pr årsverk. Ulempetillegget økes med kr 2 500,- fra 1/10-17 til 31/3-18.

Virkningsdato begge steder er 1/4-2017.

Bistandsforhandlinger Dansens Hus

FTTF/Fagforbundet har lagt inn krav om tariffavtale på Dansens Hus. Vi har hatt en rekke møter med arbeidsgiver, men vi har ikke klart å komme til enighet om alle punkter i avtalen.

Vi har bedt om hjelp til å komme videre i forhandlingene og fortsetter med bistand fra LO Stat/Spekter den 16. mai 2017.

1. mai!

1. mai kl 10.00 holder vi frokost i Hausmannsgate 6, 8.etg. Velkommen alle!

Arrangementet på Youngstorget starter kl. 11:25. Demonstrasjonstoget går ut fra Youngstorget kl. 12:45. Dere finner FTTF i pulje 3 sammen med Fagforbundet. Bilderesultat for oppstilling 1. mai youngstorget

Mellomoppgjøret ferdig i Spekters område 1

Mellomoppgjøret er ferdig forhandlet for Fagforbundet/FTTF i teatrene og Den Norske Opera & Ballett.

I teatrene får alle en lønnstillegg på kr 11 600,-.

Det er i tillegg avtalt et partsarbeid der vi skal rydde i lønnsmasse og lønnssystemer.

I DNO&B får alle et lønnstillegg på kr 10 800,-.

Det er i tillegg avtalt flere partsarbeid. Vi skal gjennomgå lønnsplasseringer for grupper som har fått endringer i sitt arbeids- og ansvarsområde. Videre skal vi rydde i lokal lønnsmasse.

Drammen Scener startet forhandlinger 24/4 og skal møtes igjen 26/4.

Se protokoller her:

Protokoll Fagforbundet

DNO-265473-v1-Mellomoppgjøret 2017 – protokoll Fagforbundet