Kurs i åndsverk og opphavsrett

Fagforbundet organiserer medlemmer som arbeider i skjæringspunktet mellom teknikk og design. Hvilke lover og regler gjelder, og hvordan bør en avtale se ut når den innbefatter design og åndsverk? Send inn dine problemstillinger på forhånd, så behandles disse særskilt.

Bli med på temadag i FTTFs lokaler i Hausmannsgate 6 den 8. februar fra kl 10 -16. 

Jurist Stine Helén Pettersen fra advokatfirmaet Bing Hodneland holder foredrag og tar opp aktuelle problemstillinger.

Om Stine:

Stine bistår særlig virksomheter og aktører innenfor medie-, film- og musikkbransjen, i spørsmål om immaterialrett, medierett, markedsrett, kontraktsrett, arbeidsrett og personvern.

Hun har særlig kompetanse innenfor opphavsrett (musikk, film, tv og andre medier), varemerkerett og medierett, og har en mastergrad med spesialisering i underholdningsindustrien fra King’s College, University of London.

 

Påmelding til mail fttf@fttf.no, emneknagg «Åndsverk»

Deltakelse er gratis for medlemmer. Det blir servert lunsj.

 

Kommer du utenbys fra og trenger transport eller overnatting? Ta kontakt så løser vi dette.

 

Høstens arrangementskalender pr 8/9

18.-19. september grunnleggende tillitsvalgtskolering fase 1

20. september Tariffkurs. Fordypning i tariffavtalene.

29. september Forhandlingsutvalg Teateroverenskomsten

30.-31. oktober Tariffrepresentantskap FTTF

  1. november Turnéforum

Påmelding til kurs på mail: henriette(a)fttf.no

Innspill til tariffrepresentantskap og forhandlinger gjøres via din lokale tillitsvalgt.

 

Bruk stemmeretten!

Vi stemmer for et rikt kulturliv!

  • Vi vil ha trygge arbeidsplasser
  • Vi støtter partier som vil styrke den kulturelle grunnmuren gjennom et offentlig støttet kulturliv
  • Vi trenger et nytt kulturløft og en aktiv offentlig kulturpolitikk
  • Vi mener at 1 % av statsbudsjettet skal gå til kultur
  • Vi ønsker velferd for alle, ikke skattekutt for de få
  • Vi støtter partier som arbeider for et nytt samisk nasjonalteater
  • Vi stemmer for et rikere kulturliv

Vi stemmer for en forutsigbar økonomi for kulturfeltet

Stem for en ny regjering du også!

Valg_2017-A5

Enighet i mellomoppgjøret på Oslo Konserthus og Drammen Scener

Ved Oslo Konserthus ble resultatet et tillegg på kr 12 265,- pr år til alle medlemmer. For timeansatte gis et kronetillegg på kr 3,- pr time.

På Drammen Scener er det enighet om et generelt tillegg på kr 11 174,- pr årsverk. Ulempetillegget økes med kr 2 500,- fra 1/10-17 til 31/3-18.

Virkningsdato begge steder er 1/4-2017.

Bistandsforhandlinger Dansens Hus

FTTF/Fagforbundet har lagt inn krav om tariffavtale på Dansens Hus. Vi har hatt en rekke møter med arbeidsgiver, men vi har ikke klart å komme til enighet om alle punkter i avtalen.

Vi har bedt om hjelp til å komme videre i forhandlingene og fortsetter med bistand fra LO Stat/Spekter den 16. mai 2017.

1. mai!

1. mai kl 10.00 holder vi frokost i Hausmannsgate 6, 8.etg. Velkommen alle!

Arrangementet på Youngstorget starter kl. 11:25. Demonstrasjonstoget går ut fra Youngstorget kl. 12:45. Dere finner FTTF i pulje 3 sammen med Fagforbundet. Bilderesultat for oppstilling 1. mai youngstorget

Mellomoppgjøret ferdig i Spekters område 1

Mellomoppgjøret er ferdig forhandlet for Fagforbundet/FTTF i teatrene og Den Norske Opera & Ballett.

I teatrene får alle en lønnstillegg på kr 11 600,-.

Det er i tillegg avtalt et partsarbeid der vi skal rydde i lønnsmasse og lønnssystemer.

I DNO&B får alle et lønnstillegg på kr 10 800,-.

Det er i tillegg avtalt flere partsarbeid. Vi skal gjennomgå lønnsplasseringer for grupper som har fått endringer i sitt arbeids- og ansvarsområde. Videre skal vi rydde i lokal lønnsmasse.

Drammen Scener startet forhandlinger 24/4 og skal møtes igjen 26/4.

Se protokoller her:

Protokoll Fagforbundet

DNO-265473-v1-Mellomoppgjøret 2017 – protokoll Fagforbundet