Manifest

Årsmøtet videreførte støtten til Manifest Analyse, med et støtte abonnement. Så kontoret får en bunke av alle deres pamfletter om forskjellige aktuelle temaer. De to siste er om sjukelønn og uføretrygd. Disse og framtidige pamfletter blir videreformidla fra meg til alle som er interessert. Send meg bare navn og adresse.

Manifest har også en bra nettside hvor du kan tilmelde deg deres ukentlige nyhetsbrev – Anbefales.