Arbeidsmijølovproblem

Er arbeidsmiljøloven problemet?

I kjølvannet av Adeccoavsløringene har noen næringslivsaviser nærmest drevet en kampanjejournalistikk og prøvd å vri problemet dit hen at det er arbeidsmiljøloven som er problemet. Og enkeltpersoner i høyrepartiene har hengt seg på i et forsøk på å få oss til å tro at vanlige arbeidsfolks «frihet» er alvorlig truet på grunn av arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Arbeidsmiljøloven er faktisk ganske fleksibel og det er fullt mulig å ha «fleksible» og «alternative» arbeidstidsordninger innafor arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm griper fatt i denne problematikken i et innlegg i Dagens Næringsliv, 25.03.2011.

Dette innlegget er verd å lese og du finner det her.

Cuba

Workshop i lysdesign.

Centro Cultural Bertolt Brecht, Havanna, Cuba.    

23. – 27. November 2010.

Bakgrunn 

Beslutningen om å jobbe for å gjennomføre en workshop i lysdesign for teaterteknikere ved cubanske teatre under ledelse av en norsk lysdesigner, ble tatt i samtaler mellom fellestillitsvalgt Bjørn Moe (de teatertekniske fagforeningene i Fagforbundet) og Fernando Saez tilknyttet Fundación Ludwig de Cuba, en uavhengig internasjonal stiftelse med fokus på kunstformidling og samarbeid. Bakgrunnen var solidaritetssendingen av teaterteknisk utstyr fra norske teatre til cubanske teatre i 2008. Containeren inneholdt i hovedsak mye bra og verdifullt lysutstyr og en del brukbart lydutstyr fra mange av de største teatrene i Norge.

Forskjellsfella

ARBEIDSLIV: NHO vil gjøre velferd til en trussel, og må ty til myter fordi de ikke har fakta som underbygger påstandene.

KRONIKK:
Asbjørn Wahl
Daglig leder i For velferdsstaten

NÅR NHO i dag samles til sin årskonferanse, er det blant annet for å dyrke sine myter om velferdsstaten. «Velferdsfellen» har de satt som tittel på årets konferanse. Går vi nærmere inn på hva de sikter til med denne betegnelsen, viser det seg at velferdsordninger som mange av oss ser på som noen av de beste kvalitetstegn på det norske samfunn, framstilles som en trussel, eller altså en felle, i NHOs virkelighetsbilde.

For å underbygge dette, trenger arbeidsgiverne myter, for de har lite å hente i eksisterende kunnskap om feltet. På flere områder trekker nemlig denne i motsatt retning av det NHO hevder.
Fortsett å lese «Forskjellsfella»

Medlemsportal Fagforbundet

Fagforbundet Lanserer Medlemsportal

Fagforbundets medlemsportal er laget for medlemmer og tillitsvalgte. Her finner du innformasjon om medlemskapet ditt, lønn, tariff, dine tillitsvalgte, kurs og aktiviteter. https://medlem.fagforbundet.no/

På tide med et oppgjør

På tide med et oppgjør.

Inntil nylig var jeg av den oppfatning at fagbevegelsen sakte men sikkert undergraves av bemanningsselskapene. Jeg tenkte på dem som husbukker eller stokkmaur, som i det stille ødelegger fundamentet for fagbevegelsen: Arbeidsfellesskapet, kompetansen, klubbdemokratiet, og ikke minst den grunnleggende tryggheten som gjør det mulig å ta tak i problemer som oppstår på jobben. Grunnene til det var mange. Jeg har sett hvor vanskelig det er å få folk til å organisere seg når de til enhver tid kan straffes av bedriften, ikke i form av oppsigelser og åpenlys trakassering, men simpelthen med henvisning til «mangel på nye oppdrag».

Østkanten Bluesklubb

Vi fikk et så godt tilbud at jeg var nødt til å slå til. Jeg har meldt foreninga kollektivt inn i Østkanten blues-klubb. De har masse bra konserter spesielt på puben ”herr Nilsen”. Alle medlemmer i Fttf kommer inn til medlemspris på deres arrangementer. I følge min kontaktmann holder det å si fra i døra.

Les mere på bluesklubbens hjemmeside.

Manifest

Årsmøtet videreførte støtten til Manifest Analyse, med et støtte abonnement. Så kontoret får en bunke av alle deres pamfletter om forskjellige aktuelle temaer. De to siste er om sjukelønn og uføretrygd. Disse og framtidige pamfletter blir videreformidla fra meg til alle som er interessert. Send meg bare navn og adresse.

Manifest har også en bra nettside hvor du kan tilmelde deg deres ukentlige nyhetsbrev – Anbefales.