På tide med et oppgjør

På tide med et oppgjør.

Inntil nylig var jeg av den oppfatning at fagbevegelsen sakte men sikkert undergraves av bemanningsselskapene. Jeg tenkte på dem som husbukker eller stokkmaur, som i det stille ødelegger fundamentet for fagbevegelsen: Arbeidsfellesskapet, kompetansen, klubbdemokratiet, og ikke minst den grunnleggende tryggheten som gjør det mulig å ta tak i problemer som oppstår på jobben. Grunnene til det var mange. Jeg har sett hvor vanskelig det er å få folk til å organisere seg når de til enhver tid kan straffes av bedriften, ikke i form av oppsigelser og åpenlys trakassering, men simpelthen med henvisning til «mangel på nye oppdrag».