Oppgjøret i Spekters område 1 er godkjent av medlemmene.

Resultatet i uravstemningen er nå offisielt.

Teateroverenskomsten:

615 stemmeberettigede 416 stemmer (68%)
JA: 388 stemmer (93.27%)
Nei: 24 stemmer (5.77%)
Blanke: 4 stemmer (0.96%)

Den Norske Opera & Ballett:

206 stemmeberettigede 142 stemmer (69%)
JA: 116 stemmer (81.69%)
Nei: 22 stemmer (15.49%)
Blanke: 4 stemmer (2.82%)