Om oss

Kontor/besøks adresse: Hausmannsgate 6, 0186 Oslo  

Postadresse: Hausmannsgate 6, 0186 Oslo 

Telefon: 22208260 

Mail: fttf@fttf.no

www.fttf.no

 

Film- og teaterteknisk forening ble stiftet 2. november 1929.

Foreningen het først Teatrenes Tekniske Funksjonærforening. Foreningen organiserte den gangen også en stor gruppe filmteknikere ved Norsk Film på Jar. Derav navnet, som vi har valgt å beholde på tross av at vi i dag i hovedsak organiserer det tekniske og adminstrative personalet i scenekunstområdet. I 1930 meldte foreningen seg inn i Norsk Kommuneforbund, som siden har blitt til Fagforbundet.

 

FTTF organiserer teknisk og adminstrativt ansatte ved de fleste offentlig støttede scenekunstvirksomhetene, og har medlemmer fra Kristiansand i sør til Kautokeino i nord.

Teatrene i Trondheim og Stavanger har egne foreninger tilsluttet Fagforbundet, men vi samarbeider tett med disse via en fellestillitsvalgt for feltet og har et felles forhandlingsutvalg i teater- overenskomstområdet.

FTTF organiserer frilansere og studenter med tilknytning til scenekunstområdet.

De fleste arbeidsplassene er underlagt Hovedavtalen mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og LO Stat. Hovedavtalen dreier seg om de mer overordnede ”kjørereglene” mellom partene.

Den første overenskomsten i teatersektoren ble inngått på 30-tallet. Denne tidlige overenskomsten har utviklet seg til å bli det vi i dag kaller Teateroverenskomsten med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter som motpart. De aller fleste offentlig støttede teatre er omfattet av denne overenskomsten.

FTTF har utover dette egne overenskomster ved Den Norske Opera & Ballett, Drammen Scener og Oslo Konserthus. Vi forhandler i 2017 frem ny overenskomst ved Dansens Hus.

 

Nye styremedlemmer

På årsmøtet 26. januar 2017 fikk vi følgende nye styremedlemmer:

Cathrine Hopstock, Den Nationale Scene

Tormod Riseng, Drammen Scener

Gro Kristensen, Kilden

Styret: 2017

FORENINGSLEDER:

Henriette Jevnaker

Leder Henriette Jevnaker
Leder Henriette Jevnaker

Henriette har arbeidet som rekvisitør på Det Norske Teatret siden 1998, og har hatt forskjellige verv i klubb og forening gjennom flere år. Senest nestleder i FTTF og tillitsvalgt i Klubben på det Norske Teatret. Henriette er FTTFs første kvinnelige leder siden stiftelsen i 1929.


NESTLEDER: Stein Talleraas, Oslo Nye Teater
KASSERER:  Magnus Ottesen, DNO&B
UNGDOMSTILLITSVALGT:  Mari Røsjø, Nationaltheatret
SEKRETÆR:  Cathrine Hopstock, Den Nationale Scene

STYREMEDLEMMER:

Gro Kristensen, Kilden TKS

Johan Wevling Bergstrøm – Hålogaland Teater

Tormod Riseng, Drammen Scener

Seksjonstillitsvalgt SST- Line J Antonsen – Det Norske Teatret

Opplæringsansvarlig: Stephan Udbjørg – DNO&B


PLASSTILLITSVALGTE:

Teater innlandet – Hamar: Thorleif Silkebækken thorleif.silkebaekken(a)teaterinnlandet.no

Teatret Vårt – Molde: Jonas Fuglseth jonas(a)teatretvart.no

Teater Ibsen – Skien: Rune Gåsodden rune.gaasodden(a)teateribsen.no

Oslo Konserthus: Jan Olsen Skare jan.skare(a)okh.no

Drammen Scener: Tormod Riseng tormod(a)drammenscener.no

Oslo Nye Teater: Stein Talleraas steintal(a)gmail.com

Den Norske Opera & Ballett: Kristoffer Ringerike  FTTF.DNO(a)operaen.no

Nationaltheatret: Balz Baumgartner/Mari Røsjø fttf(a)nationaltheatret.no

Kilden TKS: Tine Hjelmerud/Gro Kristensen fttf(a)kilden.com

Det Samiske Nasjonalteatret Beaivvas: Bernt M Bongo ‘bernt.morten.bongo(a)beaivvas.no’

Nordland Teater: Nils Chr. Hansen nils.hansen(a)nordlandteater.no

Hålogaland teater – Tromsø: Johan Wevling Bergstrøm johan(a)ht.tr.no

Riksteatret: Arne Lindberget arne.lindberget(a)riksteatret.no

Det Norske Teatret: Mats Ivar Takle. mats.ivar(a)detnorsketeatret.no

Dansens hus: Kent Rune Hanssen kent(a)dansenshus.com

Den Nationale Scene: Eivind Linge Tomren tomren86(a)hotmail.com

Hordaland Teater: Cristiano Mira Lopes cristiano(a)hordalandteater.no

Carte Blanche: Jan Tore Solberg jantore.solberg(a)ncb.no

Fellestillitsvalgt i teateroverenskomsten : Nora Hagen nora(a)fttf.no