Ny sesong, nye muligheter

Velkommen tilbake fra sommerferie, for dere som har hatt det. Mange scenekunstvirksomheter benytter rolige sommermåneder til å stenge husene og gi de ansatte en velfortjent pause. For andre av våre medlemmer er nettopp sommeren travlest med spel, festivaler og andre arrangementer.

Uansett, høsten og ny sesong er i gang. FTTF har avholdt første styremøte på denne siden av sommeren. Hovedsaken var diskusjonen om fremtidig organisering av foreningen. Landssamlingen for de teatertekniske foreningene besluttet i 2014 å utrede mulighetene for en sammenslåing fra dagens fire foreninger, til en landsdekkende forening. Dette arbeidet har vi startet og vi vil fremlegge et forslag til landssamlingen 2015 som vil foregå i månedsskiftet november/desember.

Landssamlingen er et viktig diskusjonsforum for tillitsvalgte, og vi vil der få med oss signaler som vi vil ta med videre til årsmøtet. FTTF vil i forkant av landssamlingen kalle inn til medlemsmøte hvor vi ønsker innspill fra medlemmene.

Andre saker:

Vi har fått en vennlig invitasjon til å flytte inn i nye kontorlokaler sammen med Fagforbundet Pleie og Omsorg. Dette har vi oppe til vurdering.

Styret i FTTF vedtok å sende støtteerklæring til Norsk Havnearbeiderforening som streiker for tariffavtale og ordnede forhold i norske havner. Vi besluttet å støtte kampfondet med kr 2 500,-.

Neste styremøte er lagt til 18. september. Det blir et heldags styremøte med besøk fra Fagforbundet Oslos styrerepresentanter. Videre blir det ungdomssamling, seniorarrangemnet og fagdag for frilansere på denne siden av nyttår. Datoer kommer.

Så en påminnelse: Det er kommunevalg i høst, og det er mulig å forhåndsstemme allerede. Stem rødgrønt! Vi ønsker en kommunepolitikk uten privatisering og konkurranseutsetting. Godt valg!

 Bilde: Nationaltheatret.no

Les mer her: #derforelskerjegteater