Mellomoppgjøret 2017

Mellomoppgjøret i Spekters område 1 og 9: Frist for å be om bistand er 2. mai klokka 15.00. Frist for avslutning er 5. mai klokka 15.00

Forhandlingene i Spekters område 1:

Teateroverenskomsten: 24. April.

Den Norske Opera & Ballett: 20.-21. April.

Rammen for oppgjøret er 2,4%, med overheng på 0,6%