Student

Fagforbundets studentmedlemskap

I Fagforbundet kan vi tilby et studentmedlemskap som ivaretar både behovet for et utdanningsrelatert fellesskap, og behovet for hjelp og veiledning i den jobben du har ved siden av studiene.

Fagforbundet har et unikt studentmedlemskap i samarbeid med de andre LO-forbundene. Medlemskapet ivaretar yrkesidentitet, sikrer lønns- og arbeidsvilkår og kan hjelpe deg i arbeidshverdagen. Som studentmedlem blir du organisert i det LO-forbundet som studiet peker mot. Det unike er at du samtidig blir ivaretatt uansett hvor du jobber i studietiden. For eksempel vil du som sykepleierstudent høre til i Fagforbundet og få yrkesfaglig påfyll fra oss. Jobber du i butikk i helgene vil Handel og Kontor gi deg jobbtrygghet med sine tillitsvalgte på arbeidsplassen.

Et studentmedlemskap i Fagforbundet koster kr 250,- per halvår inkludert innboforsikring. Kontingenten kan trekkes fra på skatten.

Da får du blant annet:

  • Fagforbundets støtte i ryggen
  • Råd, veiledning og juridisk hjelp på jobben fra LOs 40 000 tillitsvalgte
  • Rett til å delta på jobbsøkerkurs og andre kurs som LO og forbundene arrangerer
  • Gratis innboforsikring
  • LOfavør-fordeler på forsikring, banktjenester, reiser, strøm, mobil m.m. (www.lofavor.no)
  • Hjelp til å inngå tariffavtale
  • Tilbud om yrkesfaglige kurs
  • Fagbladet med yrkesfaglige nyheter
  • Som yrkesaktivt medlem kan du søke på etter- og videreutdanningsstipend

Du kan melde deg inn her.

Du kan også sende sms med teksten «Fagforbundet medlem» til 1980 fra mobilen din.

Hvem kan bli studentmedlem i Fagforbundet?

For at du skal bli studentmedlem må studiet være din hovedbeskjeftigelse. Arbeidsinntekten din kan ikke overstige Lånekassen sin øvre grense for å få stipend. Tjener du mer enn dette kan du tegne et ordinært medlemskap i Fagforbundet.

Fagforbundet organiserer en mengde forskjellige yrker i kommunal og fylkeskommunal sektor. I tillegg organiserer vi medlemmer innenfor blant annet sykehus, private pleie-, helse- og omsorgsinstitusjoner, humanitære- og religiøse organisasjoner, virksomheter som yter tjenester på vegne av det offentlige, private barnehager-, skoler og en rekke andre yrkesgrupper.

Studentmedlemmer i LO blir plassert i det forbundet studiet peker mot. Er du i en studiesituasjon som ikke åpenbart leder til ditt framtidige forbund, meldes du inn i det forbund som organiserer ansatte på din arbeidsplass.

Fagforbundet er landets største fagforbund med over 310 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår. Vi er også en del av LO-fellesskapet som samler over 860 000 fagorganiserte i Norge. Vi vet at så mange som 7 av 10 studenter jobber ved siden av studiene. Er du en av dem, så kan Fagforbundets studentmedlemskap være et tilbud for deg.