Pensjonist

Velkommen som pensjonist i FTTF, Fagforbundet avd 146.

Pensjonister og uføre som står som medlemmer i Fagforbundet 
har de samme  rettigheter som de yrkesaktive medlemmene. 
Pensjonistene har også rett  til å velge en representant til 
fagforeningenes styre.

Vår pensjonist-tillitsvalgte er Øivind Svarstad.

Pensjonistmedlemmer (alders- og uførepensjonister) betaler 418 kroner i året, og denne summen dekker Kollektiv hjem innboforsikring og Fagforbundets stønadskasse.

Kontakt oss for spørsmål om medlemskap og aktiviteter.

 

Vellykket konferanse for pensjonisttillitsvalgte i Fagforbundet Oslo.

Konferanse

Pensjonistkonferanse: Pensjonistkonferansen på Hadeland 2012 (Foto: Øyvind Svarstad)