Medlem

Student – Pensjonist – Advokathjelp – Kontigent

BliMedlem

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 346 000 medlemmer. Deres hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har de også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten. Her finner du en oversikt over hva de jobber med.

Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, statlige, private og offentlige virksomheter og i sykehusene med alle støttefunksjoner. Lærlinger, skoleelever og studenter er også velkomne som medlemmer. Les mer om medlemsfordelene

Fagforbundet mener at kommunene skal ha sunn økonomi, fordi du skal ha tilgang på gode velferdstjenester uansett hvor du bor og hvor tykk lommebok du har. Av samme grunn jobber de også for bedre kvalitet og gode yrkesfaglige tilbud, og mot privatisering og konkurranseutsetting.

Fagforbundet arbeider for likestilling og likeverd i et mangfoldig arbeidsliv. Vi kjemper for likelønn og lik status mellom kvinnedominerte og mannsdominerte yrker.

Som medlem i Fagforbundet hører du til i en lokal fagforening. Finn din fagforening

FORBUNDETS HISTORIE

Fagforbundet ble etablert den 17. juni 2003, etter en sammenslåing av Norsk Kommuneforbund (stiftet 1920) og Norsk helse- og sosialforbund (stiftet 1965).

Ti år seinere er de over 330 000 medlemmer, og i vekst. Omtanke, solidaritet og samhold er verdier som ikke blir umoderne.

De siste ti åra har vi oppnådd en lønnsvekst på om lag 50 prosent for medlemsgruppene våre. Mer enn 2 000 juridiske saker er ført for medlemmer. Over 40 000 medlemmer har mottatt totalt over 180 millioner kroner i yrkesfaglige stipender.

Forbundet har etablert og bidratt til utvikling av en rekke fag- og høgskoletilbud. De deltar i utviklingen av yrkesopplæring, fagplaner og nye fagbrev.

Sammen driver de solidaritetsprosjekter i hele verden.