Lokale forhandlinger ved Drammen Scener, tariffoppgjøret 2018

Partene ved Drammen Scener har forhandlet i dag 25. april. Det er enighet om å fortsette forhandlingene etter bistandsfristen som er 27. April. Forhandlingene fortsetter lokalt i neste uke.