Informasjon vedrørende streik Drammen Scener

Dersom LO Stat og Spekter ikke kommer til enighet i meklingen innen fristen, som er i natt 16/9 kl 24.00,  vil våre medlemmer ved Drammen Scener bli tatt ut i streik.

Ved streik blir det avholdt informasjonsmøte om streikegrunnlag i morgen, lørdag. Tid og sted er sendt ut til berørte medlemmer på SMS.

Nærmere informasjon kommer umiddelbart når resultatet for meklingen er kjent.