Forsvar Arbeidsmiljøloven

Kriserammede europeere trekker nordover for å finne jobb.

Innleiefirmaer dominerer stadig fle re bransjer.

Helsesektoren skriker etter arbeidskraft. Arbeidslivet er i endring.

Bør det endre Arbeidsmiljøloven?

Arbeidsmiljøloven har blitt et hett stridstema.

Er dagens lovverk kun løsninger på gårsdagens problemer, eller er loven viktigere enn noen gang?

Bestill et GRATIS eksemplar.