Fase 3 i forhandlingene i Teateroverenskomsten

Partene møttes til forhandlinger i Spekter i dag 25. april.
FTS` forhandlingsleder i Teateroverenskomsten Nora Hagen overleverte krav på vegne av våre medlemmer i teatrene.

Det ble gjennom dagen klart at partene ikke ville komme til enighet, og oppgjøret går derfor videre til sentrale forhandlinger, såkalt fase 3.

Dato for videre forhandlinger er ikke fastsatt.