Enighet i mellomoppgjøret på Oslo Konserthus og Drammen Scener

Ved Oslo Konserthus ble resultatet et tillegg på kr 12 265,- pr år til alle medlemmer. For timeansatte gis et kronetillegg på kr 3,- pr time.

På Drammen Scener er det enighet om et generelt tillegg på kr 11 174,- pr årsverk. Ulempetillegget økes med kr 2 500,- fra 1/10-17 til 31/3-18.

Virkningsdato begge steder er 1/4-2017.