Arbeidsrettssak

Forlik om bruk av statister

Det Norske Teatret har inngått forlik med Musikernes fellesorganisasjon i en arbeidsrettsak vedrørende teatrets bruk av statister.

Elever fra Bårdar medvirket i 2009 som statister i Det Norske Teatrets forestilling «Jesus Christ Superstar». Musikernes fellesorganisasjon (MFO) stevnet teatret for arbeidsretten for denne statistbruken. I stevningen hevdet MFO at elevene fra Bårdar skulle anses som leilighetsvis tilsatte sangere og avlønnes etter overenskomsten.

Fredag 2. desember d.å. inngikk de to partene forlik. Musikernes fellesorganisasjon og deres partshjelper under prosessen, Norske dansekunstnere, har inngått en særavtale med NTO om bruk av elever og studenter ved teatrene.

Forliket inkluderer en sum på kr 400.000,- som skal gå til styrking og kompetanseutviklingstiltak for musikkteaterfeltet. Dette innebærer blant annet kompetanseheving for sangere, dansere og musikalartister. Det er opprettet en styringsgruppe med representanter fra Det Norske Teatret, Musikernes fellesorganisasjon og Norske dansekunstnere som skal fordele midlene.

Fra NTOs nettsider

Budsjett 11

Statsbudsjettet

86 millionar meir til scenekunst

Regjeringa føreslår ein samla auke på 86 millionar kroner til scenekunst.

Dette inkluderer opera, dans og Riksteatret. Den totale løyvinga til scenekunst i budsjettforslaget for 2012 er dermed på over 1,7 milliardar kroner.

Roserevolusjonen

Det er sagt og skrevet mye bra etter den 22′ , har lite å legge til som ikke er utrykt bedre av andre. Men jeg velger å trekke fram en vinkling fra kolega i  Jon Balas i Oslo bygningsarbeiderforening.

.Roserevolusjonen

Terroristen og massemorderen ønsket å sette i gang en borgerkrigsrevolusjon. Til svar fikk han en roserevolusjon. En revolusjons viktigste oppgave er sørge for at den får et varig og institusjonelt avtrykk som sikrer at dens viktigste skatter overlever for ettertiden. Vi har en enorm oppgave foran oss.”
Videre

”Terrordåden ville vært utenkelig uten en ideologisk overbevisning, og selv om Breiviks oppkok er unikt i sin sammensetning, inneholder den sentrale elementer som deles av så mange at vi er nødt til å forholde oss til det politisk.
Les hele artikelen her.. 

Saastad-saken trekkes

Saastad-saken trekkes. – «Makta» rår, men Aker sykehus vil bestå.

*Etter å ha kjempet siden september for å beholde retten til å bli
værende hos medlemmene i Fagforbundet Aker, bestemte Are Saastad seg
denne uka for å heve søksmålet mot Oslo universitetssykehus (OUS). *

*– Høyst forståelig, men også trist. Dette er en tung dag for
tillitsvalgtes rettigheter og for norsk fagbevegelse. Saken har lært oss
mye om makt i både helseforetak og forbund, sier Ann Karin Osode, leder
i Fagforbundet Aker.*

Kulturteknisk konferanse

Referat og bilder fra vel gjennomført Teater- og Kulturteknisk konferanse!

Seksjon samferdsel og teknisk og faggruppen for teater- og kulturteknisk arrangerte konferansen «Sikkerhet på scenen» med mange gode foredrag. Under mottoet ”litt for alle” satser vi på at innleggene var nyttige både for de store teaterhusene og for de små kulturhusene.

Innholdet spente fra veien til formell utdanning og SKOMP, sikkerheten ved teatre og scene sett fra henholdsvis publikum, scenograf, turnerende og faste teatre – til dialog med jurist i Fagforbundet om regelverket ved å være alene på jobb i små kulturhus.

Her er en liten smakebit bilder fra konferansen.

Arbeidsmijølovproblem

Er arbeidsmiljøloven problemet?

I kjølvannet av Adeccoavsløringene har noen næringslivsaviser nærmest drevet en kampanjejournalistikk og prøvd å vri problemet dit hen at det er arbeidsmiljøloven som er problemet. Og enkeltpersoner i høyrepartiene har hengt seg på i et forsøk på å få oss til å tro at vanlige arbeidsfolks «frihet» er alvorlig truet på grunn av arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Arbeidsmiljøloven er faktisk ganske fleksibel og det er fullt mulig å ha «fleksible» og «alternative» arbeidstidsordninger innafor arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm griper fatt i denne problematikken i et innlegg i Dagens Næringsliv, 25.03.2011.

Dette innlegget er verd å lese og du finner det her.

Cuba

Workshop i lysdesign.

Centro Cultural Bertolt Brecht, Havanna, Cuba.    

23. – 27. November 2010.

Bakgrunn 

Beslutningen om å jobbe for å gjennomføre en workshop i lysdesign for teaterteknikere ved cubanske teatre under ledelse av en norsk lysdesigner, ble tatt i samtaler mellom fellestillitsvalgt Bjørn Moe (de teatertekniske fagforeningene i Fagforbundet) og Fernando Saez tilknyttet Fundación Ludwig de Cuba, en uavhengig internasjonal stiftelse med fokus på kunstformidling og samarbeid. Bakgrunnen var solidaritetssendingen av teaterteknisk utstyr fra norske teatre til cubanske teatre i 2008. Containeren inneholdt i hovedsak mye bra og verdifullt lysutstyr og en del brukbart lydutstyr fra mange av de største teatrene i Norge.