Tingrettsdom blir anket

Tingrettsdom blir anket

Dommen fra Oslo tingrett i saken om rett til fast ansettelse i operaorkestret blir anket. Forbundsstyret i Musikernes fellesorganisasjon (MFO) vedtok i går å støtte forbundets medlem i en anke for å få avklart grensene for Den Norske Opera & Balletts bruk av vikarer og andre midlertidig ansatte musikere i orkestret.

Forbundsstyret var godt kjent med at saken har vært heftig debattert av mange av forbundets medlemmer, og at det er delte meninger om hva som gagner så vel frilanserne som orkestrets fast ansatte musikere. Dommen fra Oslo tingrett tøyer imidlertid grensene for hva som er lovlige, midlertidige ansettelser, og den er på mange punkter uklar. Forbundsstyret valgte å støtte en anke ikke minst for å få en ny og tydeligere grenseoppgang mellom lovlig og ulovlig bruk av vikarer.

Verdiløse garantier

Verdiløse garantier

Artikel fra Oslo Bygningsarbeiderforening

«Vikarbyrådirektivet er et godt direktiv», sa arbeidspolitisk talskvinne i Ap, Anette Trettebergstuen, på Politisk Kvarter 30.01.12. Samme dag vedtok LOs sekretariat enstemmig å anbefale regjeringen å bruke reservasjonsretten mot direktivet. Til Nettavisen kommenterte Trettebergstuen vedtaket med å si at «det som deler av LO er kritiske til er om direktivet gir oss mulighet til å fortsatt kunne begrense bruken av midlertidig arbeidskraft. Vi og alle ekspertene sier at det kan vi». Hun sa også at «det deler av LO frykter, skal ikke bli en realitet (…) bruken av midlertidige ansatte vil ikke øke med direktivet, så lenge våre regler i arbeidsmiljøloven står fast, og det står vi bastant på.»

Arbeidsrettssak

Forlik om bruk av statister

Det Norske Teatret har inngått forlik med Musikernes fellesorganisasjon i en arbeidsrettsak vedrørende teatrets bruk av statister.

Elever fra Bårdar medvirket i 2009 som statister i Det Norske Teatrets forestilling «Jesus Christ Superstar». Musikernes fellesorganisasjon (MFO) stevnet teatret for arbeidsretten for denne statistbruken. I stevningen hevdet MFO at elevene fra Bårdar skulle anses som leilighetsvis tilsatte sangere og avlønnes etter overenskomsten.

Fredag 2. desember d.å. inngikk de to partene forlik. Musikernes fellesorganisasjon og deres partshjelper under prosessen, Norske dansekunstnere, har inngått en særavtale med NTO om bruk av elever og studenter ved teatrene.

Forliket inkluderer en sum på kr 400.000,- som skal gå til styrking og kompetanseutviklingstiltak for musikkteaterfeltet. Dette innebærer blant annet kompetanseheving for sangere, dansere og musikalartister. Det er opprettet en styringsgruppe med representanter fra Det Norske Teatret, Musikernes fellesorganisasjon og Norske dansekunstnere som skal fordele midlene.

Fra NTOs nettsider

Budsjett 11

Statsbudsjettet

86 millionar meir til scenekunst

Regjeringa føreslår ein samla auke på 86 millionar kroner til scenekunst.

Dette inkluderer opera, dans og Riksteatret. Den totale løyvinga til scenekunst i budsjettforslaget for 2012 er dermed på over 1,7 milliardar kroner.

Roserevolusjonen

Det er sagt og skrevet mye bra etter den 22′ , har lite å legge til som ikke er utrykt bedre av andre. Men jeg velger å trekke fram en vinkling fra kolega i  Jon Balas i Oslo bygningsarbeiderforening.

.Roserevolusjonen

Terroristen og massemorderen ønsket å sette i gang en borgerkrigsrevolusjon. Til svar fikk han en roserevolusjon. En revolusjons viktigste oppgave er sørge for at den får et varig og institusjonelt avtrykk som sikrer at dens viktigste skatter overlever for ettertiden. Vi har en enorm oppgave foran oss.”
Videre

”Terrordåden ville vært utenkelig uten en ideologisk overbevisning, og selv om Breiviks oppkok er unikt i sin sammensetning, inneholder den sentrale elementer som deles av så mange at vi er nødt til å forholde oss til det politisk.
Les hele artikelen her.. 

Saastad-saken trekkes

Saastad-saken trekkes. – «Makta» rår, men Aker sykehus vil bestå.

*Etter å ha kjempet siden september for å beholde retten til å bli
værende hos medlemmene i Fagforbundet Aker, bestemte Are Saastad seg
denne uka for å heve søksmålet mot Oslo universitetssykehus (OUS). *

*– Høyst forståelig, men også trist. Dette er en tung dag for
tillitsvalgtes rettigheter og for norsk fagbevegelse. Saken har lært oss
mye om makt i både helseforetak og forbund, sier Ann Karin Osode, leder
i Fagforbundet Aker.*

Kulturteknisk konferanse

Referat og bilder fra vel gjennomført Teater- og Kulturteknisk konferanse!

Seksjon samferdsel og teknisk og faggruppen for teater- og kulturteknisk arrangerte konferansen «Sikkerhet på scenen» med mange gode foredrag. Under mottoet ”litt for alle” satser vi på at innleggene var nyttige både for de store teaterhusene og for de små kulturhusene.

Innholdet spente fra veien til formell utdanning og SKOMP, sikkerheten ved teatre og scene sett fra henholdsvis publikum, scenograf, turnerende og faste teatre – til dialog med jurist i Fagforbundet om regelverket ved å være alene på jobb i små kulturhus.

Her er en liten smakebit bilder fra konferansen.