Status i lønnsoppgjøret

Årets forhandlinger i NTO har i første rekke gått med til å diskutere pensjonsutfordringen i feltet. Partene har ikke kommet til enighet om videre prosess, og NTO valgte torsdag ettermiddag å be om bistand fra Spekter før videre forhandlinger.

Tidspunkt for videre forhandlinger er ikke klart, vi avventer tilbakemelding fra Spekter og LO Stat.

Forhandlingene i Den Norske Opera & Ballett fortsetter.

NTOs uttalelse kan leses her: http://www.nto.no/Arbeidsliv/Tariffavtaler-og-overenskomster/Status-i-hovedtarifforhandlingene-2014

Hovedtarifforhandlingene 2014

Hovedforhandlingene starter 22. april ved Den Norske Opera & Ballett, 23. april i NTO og 24. april hos Drammens Scener.

Forhandlingsutvalget ved DNO&B-forhandlingene består av forhandlingsleder Bjørn Moe, Lillan Winther, Steinar Ruud, Cecilie L. Westvold, Magnus Ottesen og Henriette Jevnaker.

Forhandlingsutvalget ved NTO-forhandlingene består av forhandlingsleder Bjørn Moe, Nils Narum Salomonsen, Nils Christian Hansen, Mikael Gullikstad og Henriette Jevnaker.

Ved forhandlingene har vi bistand av Mette Henriksen Aas, Steinar Fuglevaag og Arvid Tønnesen fra Fagforbundet.

Mellomoppgjøret

FTTF er ferdig med mellomoppgjøret for våre overenskomstområder.

Drammen Scener AS gikk til bistand, men hadde ryddige og gode forhandlinger hvor man kom til enighet. Protokollen ble signert 23/4-2013.

Oslo Konserthus ble enige i lokale forhandlinger.

 

FTTF takker alle tillitsvalgte som har gjort en kjempejobb i forhandlingsutvalgene, sentralt og lokalt.                                                               Vel blåst alle sammen!

Mellomoppgjøret 2013

Mellomoppgjøret for FTTF ved Den Norske Opera & Ballett er avsluttet.
Partene er enige om et tilsvarende resultat som NTO-feltet. Dvs en sum på kr 12 500,-
Av dette bruker man en pott på kr 500,- pr årsverk til å justere ulempetillegget, slik at alle ansatte i vårt felt får et flatt tillegg på kr 12 000,-.
Ulempetillegget justeres opp med kr 1000,-.
Tillegget på kr 12 000,- har virkning fra 1/4-2013. Justeringen av ulempetillegget har virkning fra 1/5-2013.

Mellomoppgjøret 2013

Mellomoppgjøret i havn!

Oppgjøret er i tråd med hva frontfagene fikk ut i sitt oppgjør, 3,4%. For oss betyr dette et kronetillegg på kr 12 500,-.

Det var vesentlig for forhandlingsutvalget at vi skulle ha et ansvarlig, men like fullt godt mellomoppgjør. Vi må anerkjenne den vanskelige økonomiske situasjonen flere av våre plasser er i, samtidig som vi ikke skal sakke akterut lønnsmessig. Årets oppgjør tar hensyn til begge disse faktorene.

LO-lederens betraktninger om årets oppgjør. http://www.lo.no/s/LonnTariff1/Tariff-2013/Et-ansvarlig-og-rettferdig-oppgjor/