Mellomoppgjøret 2013

Mellomoppgjøret for FTTF ved Den Norske Opera & Ballett er avsluttet.
Partene er enige om et tilsvarende resultat som NTO-feltet. Dvs en sum på kr 12 500,-
Av dette bruker man en pott på kr 500,- pr årsverk til å justere ulempetillegget, slik at alle ansatte i vårt felt får et flatt tillegg på kr 12 000,-.
Ulempetillegget justeres opp med kr 1000,-.
Tillegget på kr 12 000,- har virkning fra 1/4-2013. Justeringen av ulempetillegget har virkning fra 1/5-2013.

Mellomoppgjøret 2013

Mellomoppgjøret i havn!

Oppgjøret er i tråd med hva frontfagene fikk ut i sitt oppgjør, 3,4%. For oss betyr dette et kronetillegg på kr 12 500,-.

Det var vesentlig for forhandlingsutvalget at vi skulle ha et ansvarlig, men like fullt godt mellomoppgjør. Vi må anerkjenne den vanskelige økonomiske situasjonen flere av våre plasser er i, samtidig som vi ikke skal sakke akterut lønnsmessig. Årets oppgjør tar hensyn til begge disse faktorene.

LO-lederens betraktninger om årets oppgjør. http://www.lo.no/s/LonnTariff1/Tariff-2013/Et-ansvarlig-og-rettferdig-oppgjor/