Uravstemning Teateroverenskomsten og Operaoverenskomsten

Område 1 Teater/Opera/Orkester er fortsatt i forhandlinger, dermed kan ikke området lukkes og sendes ut til uravstemning. Nærmere informasjon og anbefalinger kommer!

Lønnsoppgjøret for 2015 og 2016 vil utbetales a) ved flertall «ja» i uravstemningen b) ved flertall «nei» får vi konflikt/streik, og lønnsoppgjøret utbetales når partene har kommet til enighet.

Forhandlinger og uravstemning område 1

Det vil i år avholdes uravstemning i våre tariffoppgjør. I område 1 (Teateroverenskomsten og DNO&B) vil det stemmes over mellomoppgjøret 2015 og hovedoppgjøret 2016 samtidig.

For område 1 er datoer for lokale forhandlinger:

Teateroverenskomsten: Særbestemmelser for Fagforbundet 27/4, fellesbestemmelser 28-29/4.

Operaoverenskomsten: 25/4.

Forhandlingsutvalgene for de forskjellige overenskomstene møtes i forkant. Forhandlingsenheten i Fagforbundet deltar i begge oppgjørene.

Når protokoller er signert i begge oppgjør går det ut anbefaling om medlemmene skal stemme ja/nei til resultatet. Avstemningen skal i år foregå elektronisk.