Oppgjøret i Spekters område 1 Kultur er godkjent

LO Stat har i dag godkjent forhandlingsresultatet for alle tariffavtaler i Spekters område 1.


Som hovedregel forhandler partene i mellomoppgjør kun om økonomi. Resultatet går derfor ikke til uravstemning blant medlemmene, men må godkjennes av LO Stat før det kan iverksettes. Dagens godkjenning betyr at lønnsoppgjøret nå kan utbetales for medlemmene ved Dansens Hus, Operaen i Kristiansund, Den Norske Opera & Ballett, Teateroverenskomsten, Drammen Scener og Oslo Konserthus.

Enighet i lønnsoppgjøret!

I avsluttende sentrale forhandlinger i Spekters område 1 Kultur gjensto det uenigheter i overenskomstene ved Operaen i Kristiansund, Den Norske Opera & Ballett og Teateroverenskomsten.

Etter 12 timers forhandlinger 15. mai 2019 kunne Fagforbundet Teater og Scene konstatere at forhandlingene hadde ført frem, med gode økonomisk oppgjør i alle områder.

Nøkkeltall:

Operaen i Kristiansund: Lønnsvekst på kr 15 400,- pr årsverk (3,2%)

Den Norske Opera & Ballett: Lønnsvekst på kr 15 300,- pr årsverk (3,2%)

Teateroverenskomsten: Lønnsvekst på kr 16 500,- pr årsverk (3,2%)

Se protokollen her

Kurs i opphavsrett og åndsverk

Fagforbundet Teater og Scene inviterer sine medlemmer til kurs i opphavsrett og åndsverk mandag 20. mai 2019 fra kl 11 – 16.

Kurset avholdes i FTS` lokaler i Hausmannsgate 6 i Oslo. Det blir servert lunsj.

Kursholder er Stine Helen Pettersen, advokat og partner i advokatfirmaet Bing Hodneland.

Kurset er gratis for medlemmer av FTS.

For medlemmer i andre avdelinger i Fagforbundet er egenandelen kr 1 000,- pr person.

Påmelding gjøres her: https://forms.gle/w9nS44h5RXSt3YFJ9

Enighet i lønnsoppgjøret ved Dansens Hus

Det er forhandlet frem et generelt lønnstillegg på kr 16 436,- som legges på lønnstrinnet.

Partene er enige om å gjøre et arbeid knyttet til lokal lønnspolitikk, herunder vurdering av lønnsrammer og lønnsstige. Arbeidet skal være ferdig 1. februar 2020 og vil danne grunnlag for hovedoppgjøret i 2020.

Fase 3 i forhandlingene i Teateroverenskomsten

Partene møttes til forhandlinger i Spekter i dag 25. april.
FTS` forhandlingsleder i Teateroverenskomsten Nora Hagen overleverte krav på vegne av våre medlemmer i teatrene.

Det ble gjennom dagen klart at partene ikke ville komme til enighet, og oppgjøret går derfor videre til sentrale forhandlinger, såkalt fase 3.

Dato for videre forhandlinger er ikke fastsatt.