Budsjett 11

Statsbudsjettet

86 millionar meir til scenekunst

Regjeringa føreslår ein samla auke på 86 millionar kroner til scenekunst.

Dette inkluderer opera, dans og Riksteatret. Den totale løyvinga til scenekunst i budsjettforslaget for 2012 er dermed på over 1,7 milliardar kroner.