Bruk stemmeretten!

Vi stemmer for et rikt kulturliv!

  • Vi vil ha trygge arbeidsplasser
  • Vi støtter partier som vil styrke den kulturelle grunnmuren gjennom et offentlig støttet kulturliv
  • Vi trenger et nytt kulturløft og en aktiv offentlig kulturpolitikk
  • Vi mener at 1 % av statsbudsjettet skal gå til kultur
  • Vi ønsker velferd for alle, ikke skattekutt for de få
  • Vi støtter partier som arbeider for et nytt samisk nasjonalteater
  • Vi stemmer for et rikere kulturliv

Vi stemmer for en forutsigbar økonomi for kulturfeltet

Stem for en ny regjering du også!

Valg_2017-A5