Bistandsforhandlinger Dansens Hus

FTTF/Fagforbundet har lagt inn krav om tariffavtale på Dansens Hus. Vi har hatt en rekke møter med arbeidsgiver, men vi har ikke klart å komme til enighet om alle punkter i avtalen.

Vi har bedt om hjelp til å komme videre i forhandlingene og fortsetter med bistand fra LO Stat/Spekter den 16. mai 2017.