Vinner av fanekonkurransen er kåret!

De flotte damene fra systua på Nationaltheatret, med Maren, Connie og Stine i spissen, gikk av med seieren i FTTFs konkurranse om å designe vår nye fane. Damene ble overrasket med overrekkelse av blomster og kake, og kr 10 000,- i premie. Vi takker for et flott forslag og gleder oss til å sette fanen i produksjon.

Lønnsoppgjøret 2015 i DNO&B og NTO.

Stable med mynter
Lønnsoppgjøret 2015 er i gang hos Den Norske Opera & Ballett.

Vi starter lønnsforhandlingene i mellomoppgjøret denne uken. Mandag 20. hos Den Norske Opera & Ballett og tirsdag 21. i NTO/teaterfeltet. Pensjon kommer til å være årets viktigste sak, og vi har konfliktrett på pensjonsspørsmålet. I A-delen la LO Stat frem krav om at pensjon skal forhandles sentralt, som en kollektiv ordning i hele teater/opera/orkesterfeltet. Vi stiller oss bak dette.

Vi skal selvsagt også forhandle lønn, som i et vanlig mellomoppgjør. Som utgangspunkt har vi frontfagets ramme på 2,7%.

 

Drammen Scener og Oslo Konserthus forhandler lokalt i første omgang. De vil ikke være en del av pensjonsreformen.

 

Her finner dere nyttig informasjon om oppgjøret og pensjonsspørsmålet spesielt:

http://www.fagbladet.no/forsiden/hybridpensjonen_kommer_for_fullt_335853.html

http://www.klassekampen.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150320/ARTICLE/150329998&template=printart

http://www.lostat.no/forsiden/enighet-mellom-lo-stat-og-spekter-article1606-6.html

http://www.lostat.no/getfile.php/Filer/Tariff%202015/Protokollen_A_delen_2015.pdf

http://www.fagforbundet.no/tariff/?article_id=129792

Foreløpig status lønnsoppgjøret

Lokale forhandlinger på Den Norske Opera & Ballet ble gjennomført i dag 20. april 2015. Partene ble enige om et generelt tillegg på kr 10 315,- pr årsverk. I tillegg økes ubekvemstillegget med kr 1 000,-. Virkningsdato 1. april 2015. Lønnstillegget er innenfor frontfagets ramme på 2,7%.

Partene kom ikke til enighet om endring av pensjonsordning. Dette vil være tema ved avsluttende sentrale forhandlinger med oppstart fredag 24. april 2015.

Første møte for det nye styret.

I styret: Magnus Ottesen, Line Antonsen, Carl Kaas, Lise Berg, Stein Talleraas, Ola Erik Blæsterdalen, Øivind Svarstad, Mari Røsjø, Christian Celius-Forwald og Toro Heiskala midt i solskinnet. Bak kamera Henriette Jevnaker.

Vi konstituerte oss på denne måten:

  • Seksjonskontakt for SST: Line Jeanette Antonsen
  • Nye medlemmer i Fagforbundet Oslos representantskap: Henriette Jevnaker, Øivind Svarstad og Magnus Ottesen. Vara: Toro Heiskala, Ola-Erik Blæsterdalen og Christian Celius-Forwald.
  • Sekretær: Lise Berg
  • Fane 2-ansvarlig: Stein Talleraas
  • Valgkampansvarlig: Ola Erik Blæsterdalen
  • Arbeidsutvalg: Ola Erik Blæsterdalen, Toro Heiskala, Stein Talleraas, Magnus Ottesen og Henriette Jevnaker

Møteplan våren 2015:

  • 18/3 AU
  • 20/5 Landssamling for FTTF
  • 21/5 Styremøte og medlemsmøte
  • 16/6 Styremøte og sommeravslutning for styret

Forsvar arbeidsmiljøloven. Politisk streik 23. september 2014

Politisk streik 2014Regjeringen ønsker en såkalt oppmyking av arbeidsmiljøloven.

-De ønsker adgang til flere midlertidige ansettelser og økt innleie av arbeidskraft.

-De ønsker økt adgang til lengre arbeidsdager og mer daglig og ukentlig overtid.

-De ønsker å fjerne fagforeningenes søksmålsrett ved ulovlig innleie og vil svekke likebehandling mellom faste ansatte og innleid arbeidskraft.

-De ønsker flere søndagsåpne butikker.

– De ønsker å øke pensjonsalderen.

FTTF vedtok på styremøtet 9. september at vi støtter og tar ut våre medlemmer i den politiske streiken mot forverring av arbeidsmiljøloven.

I Oslo oppfordrer vi alle til å møte opp på den politiske markeringen på Youngstorget mellom kl 14-15 tirsdag 23. september 2014.

For alle medlemmer i resten av landet oppfordrer vi dere til å delta på lokale markeringer denne dagen.

Les mer om plattformen for streiken her: http://www.lo-oslo.no/forsvaraml/plattform/

Vel møtt alle sammen!

Pensjonsutvalgets arbeid

Pensjonsutvalget som ble nedfelt i protokoll ved årets tariffoppgjør har startet arbeidet med å levere en utredning som skal ligge til grunn for forhandlingene ved lønnsoppgjøret i 2015

Våre medlemmer skal sikres en forutsigbar og god pensjonsordning også i fremtiden. Vår intensjon er å utrede dagens pensjonsordning, ikke nødvendigvis å endre den. Lovverket rundt pensjon er i hurtig endring, det er slik sett et godt tidspunkt å ha en gjennomgang av dagens ordning.

Partene har i fellesskap valgt en ekstern rådgiver som bistår med utregning, kalkyler og balansert kunnskap om feltet. Flere leverandører var inne og presenterte seg, men valget falt på Gabler. Les mer om de her http://gabler.no/  Første møte i utvalget var 25.august, og var det første i en rekke på 6 møter frem til nyttår. Disse møtene er fellesmøter hvor Fagforbundet, NSF, NoDa, NTL, MFO og Norsk Lektorlag stiller med representanter fra arbeidstakersiden. Det vil i perioden gjøres mye arbeid gruppevis mellom utvalgsmøtene.

Fagforbundets representanter i utvalget er pensjonsekspert Steinar Fuglevaag, fellestillitsvalgt Bjørn Moe og FTTF-leder Henriette Jevnaker.

Lønnsoppgjøret er godkjent av medlemmene i område 1

Oppgjøret for teater og operaoverenskomsten har blitt godkjent av medlemmene.

I NTO-området vil dette bety en lønnsramme på kr 14 700,- pr årsverk som legges på lønnstrinnet. Grunnet innføringen av nye lønnsrammer vil  kr 700,- pr årsverk gå til å betale for nye lønnsplasseringer for ansatte i ufaglært- og faglærtrammen. Dermed vil det generelle lønnstillegget for et årsverk bli kr 14 000,- , mens noen vil få en bedre uttelling i år.

Nye lønnsrammer vil  bedre muligheten for forflytninger på lønnsstigen. Vi oppfordrer medlemmene til å komme med innspill til forhandlingsutvalget før mellomoppgjøret. Vi ønsker å harmonisere lønnsbetingelsene mellom de enkelte faggruppene, da trenger vi tilbakemeldinger og gode råd.