Det er nå det gjelder. Bruk stemmeretten!

valgutstyr, valg, stemmesedler, stemme, norsk form, oslo rådhus
Bruk stemmeretten din nå til valget!

11. september er siste frist for forhåndstemming. 14. september er valgdagen, da kan du bare stemme i egen kommune. Oslo har åpne valglokaler også den 13. september.

Ingen grunn til å vente! Valget i år er så viktig at hver stemme teller, er du usikker på om du får stemt på selve valgdagen stemmer du I DAG! Du trenger ikke å ha med valgkortet, alt du trenger er gyldig legitimasjon.

Film og teaterteknisk forening anbefaler sine medlemmer å stemme med hjerte og hjerne samtidig. Velg fritt blant de rødgrønne partiene, men stem!

Stem for en kommunepolitikk som er vennlig mot menneskene som bor der. Gode velferdsordninger og raus kulturpolitikk gir de beste boforholdene.

Godt valg!

Vi trenger aktive pensjonister

Kjære alle pensjonistmedlemmer i FTTF.

Øivind Svarstad, vår høyst oppegående og aktive pensjonisttillitsvalgte ønsker seg flere aktive pensjonistmedlemmer. FTTF har ressurser til å lage arrangementer, turer og samlinger, men vi behøver engasjerte seniorer som vil arrangere og delta på dette.

FTTF ønsker også engasjerte seniormedlemmer som vil delta når vi mobiliserer ved valgkamp, sympatiaksjoner og andre politiske arrangementer.

Om dette høres interessant ut kan du ta direkte kontakt med Øivind på telefon 48 26 11 01 eller mail oivindsvarstad(a)yahoo.no

Ny sesong, nye muligheter

Velkommen tilbake fra sommerferie, for dere som har hatt det. Mange scenekunstvirksomheter benytter rolige sommermåneder til å stenge husene og gi de ansatte en velfortjent pause. For andre av våre medlemmer er nettopp sommeren travlest med spel, festivaler og andre arrangementer.

Uansett, høsten og ny sesong er i gang. FTTF har avholdt første styremøte på denne siden av sommeren. Hovedsaken var diskusjonen om fremtidig organisering av foreningen. Landssamlingen for de teatertekniske foreningene besluttet i 2014 å utrede mulighetene for en sammenslåing fra dagens fire foreninger, til en landsdekkende forening. Dette arbeidet har vi startet og vi vil fremlegge et forslag til landssamlingen 2015 som vil foregå i månedsskiftet november/desember.

Landssamlingen er et viktig diskusjonsforum for tillitsvalgte, og vi vil der få med oss signaler som vi vil ta med videre til årsmøtet. FTTF vil i forkant av landssamlingen kalle inn til medlemsmøte hvor vi ønsker innspill fra medlemmene.

Andre saker:

Vi har fått en vennlig invitasjon til å flytte inn i nye kontorlokaler sammen med Fagforbundet Pleie og Omsorg. Dette har vi oppe til vurdering.

Styret i FTTF vedtok å sende støtteerklæring til Norsk Havnearbeiderforening som streiker for tariffavtale og ordnede forhold i norske havner. Vi besluttet å støtte kampfondet med kr 2 500,-.

Neste styremøte er lagt til 18. september. Det blir et heldags styremøte med besøk fra Fagforbundet Oslos styrerepresentanter. Videre blir det ungdomssamling, seniorarrangemnet og fagdag for frilansere på denne siden av nyttår. Datoer kommer.

Så en påminnelse: Det er kommunevalg i høst, og det er mulig å forhåndsstemme allerede. Stem rødgrønt! Vi ønsker en kommunepolitikk uten privatisering og konkurranseutsetting. Godt valg!

 Bilde: Nationaltheatret.no

Les mer her: #derforelskerjegteater

Status i pensjonsoppgjøret før sommerferien

Forrige møte mellom partene var 1. juni. Vi gikk igjen fra hverandre uten resultat.

Status er fortsatt at vi ikke blir enige om modellvalget. Arbeidsgiver insisterer på innskuddspensjon, vi ønsker hybrid. På tirsdagens årsmøteseminar i NTO ble det igjen presisert at arbeidsgiver ikke vil forhandle på hybridmodellen. På vår side venter vi fortsatt på en grundig forklaring på hvorfor hybriden ikke oppfyller arbeidsgivers behov.

Slik saken står vil ikke lønnsoppgjøret for 2015 bli utbetalt før pensjonsutfordringen er løst. Det kan spekuleres i at arbeidsgiversiden slik forsøker å få våre medlemmer til å øve press på på fagforeningen for en raskere, men dårligere løsning. Vi ber derfor om tålmodighet fra våre medlemmer. Lønnstillegget er ikke tapt, men det vil ta lengre tid før det blir utbetalt. Arbeidsgiversiden har varslet medieutspill fremover hvor hybridmodellens kvaliteter skal plukkes fra hverandre. Siden det har vært et uttalt ønske fra arbeidstakersiden å få en tydelig tilbakemelding på hva som ikke er spiselig i hybriden ser vi frem til dette.

Fagforeningene står trygt samlet, og vi vil takke MFO, NTL, SAN, Skuespillerforbundet og NoDa for godt samarbeid.

FTTF ønsker alle en riktig god og velfortjent sommerferie. Kontoret holder stengt, men mail blir lest på fttf@fttf.no.

Status mellomoppgjøret DNO&B og NTO

Oppdatering 18/5:

Forhandlingene står helt stille. Videre møter mellom forhandlingspartene er ikke avtalt.

Flere medier varsler mekling og mulig streik i området vårt. For at det skal bli streik må forhandlingene brytes fra arbeidstakersiden og vi må ha gått runden om riksmekleren.

Status er at forhandlingene pågår selv om videre prosess ikke er avklart. Vi er derfor ikke på vei inn i mekling eller noen streikesituasjon slik saken står.

Siste oppdatering: http://frifagbevegelse.no/spekter/blir_det_enighet_om_pensjon_for_ansatte_i_teater_og_orkester_340286.html

Les mer om hvorfor hybridpensjon er så viktig for oss her: http://www.lostat.no/forsiden/krever-hybridpensjon-for-kulturarbeidere-article1626-6.html

Lær mer om hybridpensjon her: https://www.youtube.com/watch?v=freNZ42kKrY