Tillitsvalgtsamling 4/4-16

Mandag 4. april innkalte FTTF til tariffforberedende tillitsvalgtsamling. Tilstede var FTTFs styre og tillitsvalgte fra de fleste virksomhetene i scenekunstfeltet.

IMG_2270

Bilde: Anna Elisabeth Uran informerte om konfliktberedskap

Tema for dagen var hovedoppgjøret 2016. Et spesielt oppgjør for alle tillitsvalgte i Spekters område 1. Vi har som kjent ikke avsluttet mellomoppgjøret for 2015. Arbeidsgiver valgte å ikke utbetale det fremforhandlede lønnstillegget da partene ikke kom til enighet om ny pensjonsløsning.

Vi som arbeidstakere har strukket oss langt for å få til en løsning. Vi har tilbudt arbeidsgiver å gå bort fra en risikofri og solid pensjonsordning vi har i dag og over på en hybridordning. Hadde arbeidsgiver akseptert denne løsningen ville de ha spart ca 40 millioner kroner i 2016.  At arbeidsgiver, ved Spekter, ikke ønsker å spare disse pengene er fra arbeidstakersiden uforståelig.

IMG_2276

Bilde: Steinar Fuglevaag informerte om pensjon

I dag, 5. april starter A-delsforhandlingene mellom LO Stat og Spekter. Følg med på nettsiden og på informasjon fra lokale tillitsvalgte. Vi sender ut relevant informasjon fortløpende.

Nytt pensjonsbrudd for kulturarbeiderne

Partene i lønnsoppgjøret for teater, opera og orkester gjorde et nytt forsøk på å finne en løsning på uenigheten om pensjon i dag fredag 18. mars.

Partene er enige om at det er behov for en ny pensjonsordning, men der stopper enigheten. Forhandlingene er egentlig en del av fjorårets oppgjør, men situasjonen er fullstendig fastlåst.

Arbeidsgiverne ønsker en pensjonsordning basert på innskuddspensjon, men arbeidstakerne vil ha en pensjonsordning som er lik for kvinner og menn og er livsvarig, en såkalt hybridpensjon. Etter et tre timer langt møte ble det klart av det ikke var grunnlag for videre drøftinger. Pensjonsstriden går sannsynligvis inn i hovedoppgjøret 2016.

A-delsforhandlingene starter etter planen 5. april.

 

Årsmeldingen er sendt ut!

Har du ikke mottatt årsmelding kan det være at du ikke står oppført med rett adresse i medlemsregisteret. Send oss en mail på fttf@fttf.no og meld fra om du vil ha årsmeldingen tilsendt som pdf på mail eller pr post. Opplys rett postadresse, mail og mobilnummer i mailen.