Forhandlinger og uravstemning område 1

Det vil i år avholdes uravstemning i våre tariffoppgjør. I område 1 (Teateroverenskomsten og DNO&B) vil det stemmes over mellomoppgjøret 2015 og hovedoppgjøret 2016 samtidig.

For område 1 er datoer for lokale forhandlinger:

Teateroverenskomsten: Særbestemmelser for Fagforbundet 27/4, fellesbestemmelser 28-29/4.

Operaoverenskomsten: 25/4.

Forhandlingsutvalgene for de forskjellige overenskomstene møtes i forkant. Forhandlingsenheten i Fagforbundet deltar i begge oppgjørene.

Når protokoller er signert i begge oppgjør går det ut anbefaling om medlemmene skal stemme ja/nei til resultatet. Avstemningen skal i år foregå elektronisk.

Kurs i selvangivelse og næringsoppgave

Skal du levere din første næringsoppgave i år? Eller har du behov for en oppdatering på regler og oppsett for selvangivelsen og næringsoppgaven?

FTTF avholder kurs i næringsoppgave og selvangivelse for 2015. Andre temaer vil være foretaksformer og etablering av eget foretak – hva betyr det å være næringsdrivende/frilanser og/eller ansatt?

Kursholder Håvard Nilsen er utdannet revisor fra HiT, avdeling Bø i Telemark 1997/1998. Han har siden jobbet som regnskapsfører i Oslo og omegn, og er spesielt interessert i skatt og avgiftsområdet. Han har 16 års erfaring med enkeltmannsforetak, og kan svare på de spørsmålene du har i forbindelse med selvangivelsesåret 2015.

Vi har satt et tak på 20 deltakere. Førstemann til mølla-prinsippet gjelder.

Tid: Mandag 9. mai 2016 kl 12-16. Det blir servert lunsj fra kl 11.30.
Sted: FTTFs lokaler i Hausmannsgate 6, 8.etg. (Kurssalen)
Pris: Kurset er gratis for medlemmer av FTTF
Påmelding: send en mail til fttf@fttf.no. Merk mailen med «Selvangivelse»

Lokale forhandlinger DNO&B

Det ble i dag 11/4-2016 gjennomført lokale forhandlinger ved Den Norske Opera & Ballett. Kravet fra arbeidstakersiden var at mellomoppgjøret 2015 ble utbetalt medlemmene før vi startet å forhandle hovedtariffoppgjøret.

Arbeidsgiversiden tolket protokollen fra A-delsforhandlingene slik at mellomoppgjøret var annullert, og at vi slik sto fritt til å forhandle B-del.

Resultatet er at det skrives en lokal uenighetsprotokoll og at forhandlingene går videre til bistand i LO Stat. Neste møte mellom partene blir torsdag 14/4 hos Spekter.