Årsmeldingen er sendt ut!

Har du ikke mottatt årsmelding kan det være at du ikke står oppført med rett adresse i medlemsregisteret. Send oss en mail på fttf@fttf.no og meld fra om du vil ha årsmeldingen tilsendt som pdf på mail eller pr post. Opplys rett postadresse, mail og mobilnummer i mailen.