Årsmøtet 2017 blir avholdt 26. januar kl 14.00

Møtet avholdes i fagforeningens lokaler i Hausmannsgate 6, 8 etg.

Frist for innsending av forslag er 26. desember 2016. Forslag merkes med «årsmøte 2017» og sendes fttf(a)fttf.no eller FTTF, Hausmannsgate 6, 0186 Oslo.

Dagsorden blir offentliggjort nærmere, og sakspapirer blir som vanlig sendt pr post.

Det skal i år velges nestleder, pensjonisttillitsvalgt, kasserer samt to styremedlemmer. Dersom du ønsker å stille selv, eller har forslag til kandidater sendes dette valgkomitèen ved Finn Kirkeby : finn.kirkeby(a)detnorsketeatret.no.