Løsning for Drammen Scener

Drammen Scener – enige om arbeidstidsordning

Kulturarbeiderne fikk god uttelling på lønnsramma med 2,4 prosent tillegg, som i frontfaget. Det gir et generelt tillegg på 10.525 per årsverk, med virkning fra 1. april 2016. Deltidsansatte får et forholdsmessig tillegg.

Prøveordning på arbeidstid

Fagforbundet har fremforhandlet en prøveordning på arbeidstid som skal gjelde ut tariffperioden. Den skal evalueres innen 1. februar 2018. Ved uenighet bortfaller ordningen når avtaleperioden er over.

Et løft for Union Scene

Etter fusjonen mellom Drammen Teater og Union Scene i 2011 har ikke overenskomsten omfattet ansatte ved Union Scene, som har hatt vesentlig dårligere ordninger. Årets tariffoppgjør gir medarbeiderne på de to arbeidsstedene samme avtalevilkår.  Det er viktig for Fagforbundet, og det betyr et skikkelig løft for de ansatte ved Union Scene.

Oppjustert ulempetillegg

Ulempetillegget fikk i år en oppjustering, men partene er enige om at kompensasjon for ulempe/fleksibel arbeidstid vurderes i mellomoppgjøret i 2017.

Se resultatet her: Drammen Scener 2016

Informasjon vedrørende streik Drammen Scener

Dersom LO Stat og Spekter ikke kommer til enighet i meklingen innen fristen, som er i natt 16/9 kl 24.00,  vil våre medlemmer ved Drammen Scener bli tatt ut i streik.

Ved streik blir det avholdt informasjonsmøte om streikegrunnlag i morgen, lørdag. Tid og sted er sendt ut til berørte medlemmer på SMS.

Nærmere informasjon kommer umiddelbart når resultatet for meklingen er kjent.

De scenografiske værksteder i København lukkes

12494890_1538761363102258_2184243039940089616_n

FTTFs styre besøkte fagforenings- og teaterkolleger i København 9.-10. juni. Denne kommentaren er skrevet i etterkant og sendes våre samarbeidsparter innen scenekunstfeltet og i Fagforbundet.

I København foregår det en stille død for faglighet og kvalitet innen teaterfaget. Det Kongelige Teater, som i storhet kan beskrives som om man slo sammen Den Norske Opera & Ballett og Nationaltheatret, legger ned sine scenografiske verksteder.

Fortsett å lese «De scenografiske værksteder i København lukkes»

Om uravstemningen i teater og opera

Ved avstemningen stemmer medlemmene over resultatet i egen overenskomst samt pensjon.

Det vil si at DNO&B stemmer over sitt lønnsoppgjør og pensjonsordning. Teatrene stemmer over sitt lønnsoppgjør og pensjonsordning.

Det kan dermed bli forskjellig resultat avhengig av hvilken overenskomst som gjelder for deg.

FTTF anbefaler å stemme «ja» til resultatet.