Resultat i tariffoppgjøret Dansens Hus

Partene ved Dansens Hus kom til enighet fredag 27. april.

Det blir gitt et generelt tillegg på kr 14 500,- fra 1/4-2018.

Ulempetillegget for bar/foajè på kr 50,- utbetales fra kl 22.00 (tidligere 24.00)

Det er avtalt partssammensatte utvalg som skal arbeide med bruk av innleie og utvikling av regulering av designarbeid for fast ansatte.

Det skal utføres kompetansekartlegging, og tiltak for kompetanseutvikling for alle fast ansatte. SCOMP skal benyttes i dette arbeidet.

Det skal i perioden opprettes samarbeidsutvalg ved Dansens Hus.

Tariffoppgjøret 2018, Operaen i Kristiansund

Lønnsforhandlingene ved Operaen i Kristiansund er avsluttet. Det ble gitt et økonomisk tillegg på kr 12 850,-, samt en oppjustering av kvelds- og helgetillegget på kr 10,-.

Partene er enige om en gjennomgang og revidering av tariffavtalen. Arbeidet skal være gjennomført innen mellomoppgjøret 2019.

Hovedtariffoppgjør 2018

Det er i 2018 hovedtariffoppgjør. Dette betyr at vi i alle tariffområder skal forhandle på både tekst og økonomi.

Fagforbundet Teater og Scene skal forhandle for medlemmer i disse tariffområdene (B-delene):

  • Teateroverenskomsten, HTV Nora Hagen
  • Den Norske Opera & Ballett, HTV Kristoffer Ringerike
  • Drammen Scener, HTV Tormod Riseng
  • Dansens Hus, HTV Kent Rune Hansen
  • Oslo Konserthus, HTV Jan Olsen Skare
  • Operaen i Kristiansund, HTV Jeanette W. Kanestrøm

Dato for forhandlinger er satt til:

  • 16.April: Den Norske Opera & Ballett
  • 17.-18. April: Teateroverenskomsten
  • 23. April: Dansens Hus
  • 24.April: Operaen i Kristiansund

Øvrige områder har ikke fastsatt dato. Mere informasjon kommer!

Fagforbundet Teater og Scene har allerede vunnet fram med et av hovedkravene fra høstens tariffkonferanse: alle våre virksomheter i Spekter ligger nå i område 1. Dette ble avklart i A-delsforhandlingene.

Pensjon i teatrene og operaen er, grunnet manglende avklaring av offentlig tjenestepensjon, utsatt til neste oppgjør.

Informasjonsskriv HTO 2018

SPEKTER-#81734-v2-Protokoll_innledende_sentrale_forhandlinger_LO_Stat_2018 (2)

Kurs i åndsverk og opphavsrett

Fagforbundet organiserer medlemmer som arbeider i skjæringspunktet mellom teknikk og design. Hvilke lover og regler gjelder, og hvordan bør en avtale se ut når den innbefatter design og åndsverk? Send inn dine problemstillinger på forhånd, så behandles disse særskilt.

Bli med på temadag i FTTFs lokaler i Hausmannsgate 6 den 8. februar fra kl 10 -16. 

Jurist Stine Helén Pettersen fra advokatfirmaet Bing Hodneland holder foredrag og tar opp aktuelle problemstillinger.

Om Stine:

Stine bistår særlig virksomheter og aktører innenfor medie-, film- og musikkbransjen, i spørsmål om immaterialrett, medierett, markedsrett, kontraktsrett, arbeidsrett og personvern.

Hun har særlig kompetanse innenfor opphavsrett (musikk, film, tv og andre medier), varemerkerett og medierett, og har en mastergrad med spesialisering i underholdningsindustrien fra King’s College, University of London.

 

Påmelding til mail fttf@fttf.no, emneknagg «Åndsverk»

Deltakelse er gratis for medlemmer. Det blir servert lunsj.

 

Kommer du utenbys fra og trenger transport eller overnatting? Ta kontakt så løser vi dette.