Bistandsforhandlinger Dansens Hus

FTTF/Fagforbundet har lagt inn krav om tariffavtale på Dansens Hus. Vi har hatt en rekke møter med arbeidsgiver, men vi har ikke klart å komme til enighet om alle punkter i avtalen.

Vi har bedt om hjelp til å komme videre i forhandlingene og fortsetter med bistand fra LO Stat/Spekter den 16. mai 2017.

1. mai!

1. mai kl 10.00 holder vi frokost i Hausmannsgate 6, 8.etg. Velkommen alle!

Arrangementet på Youngstorget starter kl. 11:25. Demonstrasjonstoget går ut fra Youngstorget kl. 12:45. Dere finner FTTF i pulje 3 sammen med Fagforbundet. Bilderesultat for oppstilling 1. mai youngstorget

Mellomoppgjøret ferdig i Spekters område 1

Mellomoppgjøret er ferdig forhandlet for Fagforbundet/FTTF i teatrene og Den Norske Opera & Ballett.

I teatrene får alle en lønnstillegg på kr 11 600,-.

Det er i tillegg avtalt et partsarbeid der vi skal rydde i lønnsmasse og lønnssystemer.

I DNO&B får alle et lønnstillegg på kr 10 800,-.

Det er i tillegg avtalt flere partsarbeid. Vi skal gjennomgå lønnsplasseringer for grupper som har fått endringer i sitt arbeids- og ansvarsområde. Videre skal vi rydde i lokal lønnsmasse.

Drammen Scener startet forhandlinger 24/4 og skal møtes igjen 26/4.

Se protokoller her:

Protokoll Fagforbundet

DNO-265473-v1-Mellomoppgjøret 2017 – protokoll Fagforbundet

Mellomoppgjøret 2017

Mellomoppgjøret i Spekters område 1 og 9: Frist for å be om bistand er 2. mai klokka 15.00. Frist for avslutning er 5. mai klokka 15.00

Forhandlingene i Spekters område 1:

Teateroverenskomsten: 24. April.

Den Norske Opera & Ballett: 20.-21. April.

Rammen for oppgjøret er 2,4%, med overheng på 0,6%

Årsmøtet 2017 blir avholdt 26. januar kl 14.00

Møtet avholdes i fagforeningens lokaler i Hausmannsgate 6, 8 etg.

Frist for innsending av forslag er 26. desember 2016. Forslag merkes med «årsmøte 2017» og sendes fttf(a)fttf.no eller FTTF, Hausmannsgate 6, 0186 Oslo.

Dagsorden blir offentliggjort nærmere, og sakspapirer blir som vanlig sendt pr post.

Det skal i år velges nestleder, pensjonisttillitsvalgt, kasserer samt to styremedlemmer. Dersom du ønsker å stille selv, eller har forslag til kandidater sendes dette valgkomitèen ved Finn Kirkeby : finn.kirkeby(a)detnorsketeatret.no.